Nationalspråksnämnden, möte 19-09-2023

Protokollet är granskat

§ 28 Presentation av välfärdsområdets kommunikation

VAKEDno-2022-143

Beskrivning

Kommunikationsdirektören Leena-Mari Tanskanen besöker nämnden och presenterar välfärdsområdets kommunikation speciellt från tvåspråkiga kommunikationens synvinkel.  

Beslutsförslag

Föredragande

Kati Liukko: Direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster, kati.liukko@vakehyva.fi.

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna ärenden till kännedom.

Beslut

Nationalspråksnämnden beslöt att anteckna ärenden till kännedom.

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.

Möte hantering

Helena Salusjärvi-Juopperi anlände under behandlingen av ärendet kl. 18.15.

Leena-Mari Tanskanen avlägsnade sig efter behandlingen av ärendet kl. 18.35.