Nationalspråksnämnden, möte 22-11-2023

Protokollet är granskat

§ 42 Presentation av svensk service och Västra Nylands nationella specialuppdrag

VAKEDno-2022-143

Beskrivning

Elisabeth Kajander, servicechef vid Västra Nylands välfärdsområde, besöker nationalspråksnämnden och presenterar svenska enheten och dess verksamhet samt Västra Nylands nationella specialuppdrag. 

Västra Nyland har ett specialuppdrag att stöda utvecklingen av de svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna i hela landet (Lag om ordnande av social- och hälsovård, 33 §). Kajander presenterar bland annat kommande målsättningar samt vad som åstadkommits. 

Beslutsförslag

Föredragande

Kati Liukko: Direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster, kati.liukko@vakehyva.fi.

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna presentationen till kännedom.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes enhälligt.

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.