Nationalspråksnämnden, möte 02-03-2023

Protokollet är granskat

§ 9 Presentation av sektorn för koncerntjänster

VAKEDno-2022-143

Beskrivning

Mikko Hokkanen, sektordirektör för koncerntjänster, presenterar sektorn för nationalspråksnämnden samt ger nämnden en överblick av välfärdsområdets nuläge. 

Beslutsförslag

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna ärenden till kännedom.

Beslut

Nationalspråksnämnden beslöt att anteckna ärenden till kännedom.

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.