Nationalspråksnämnden, möte 25-10-2023

Protokollet är granskat

§ 34 Föredragandes lägesöversikt till sammanträdet 25.10

VAKEDno-2022-143

Beskrivning

Kati Liukko, direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster samt föredragande för nämnden, informerar nämnden om aktuella ärenden. 

Beslutsförslag

Föredragande

Kati Liukko: Direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster, kati.liukko@vakehyva.fi.

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna ärenden till kännedom.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes enhälligt.

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.