Nationalspråksnämnden, möte 25-10-2023

Protokollet är granskat

§ 35 Lägesöversikt av välfärdsområdets ekonomi och beredning av budgeten för år 2024 

VAKEDno-2022-143

Beskrivning

Ekonomidirektör Hanna Heinikainen ger nämnden en lägesöversikt av välfärdsområdets ekonomi och beredning av 2024 års budget. Välfärdsområdesdirektörens budgetförslag offentliggörs 24.10, detta innebär att materialet skickas till nämnden efter att föredragningslistan skickats ut. ​

Beslutsförslag

Föredragande

Kati Liukko: Direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster, kati.liukko@vakehyva.fi.

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna lägesöversikten till kännedom och ger vägkost till fortsatta beredningen av ärendet. 

Beslut

Beslutsförslaget godkändes enhälligt.

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.

Möte hantering

Hanna Heinikainen avlägsnade sig efter behandlingen av ärendet kl. 17.55.