Hoppa till innehåll

Mötesdeltagare

Närvarande medlemmar

 • Patrik Karlsson - Ordförande
 • Kaj Andesson - 1:a vice ordförande
 • Ann-Christine Teir
 • Annette Kivistö
 • Hanna Holmberg-Soto
 • Tony Viksten

Övriga närvarande

 • Kaisa Kamppi - Hallinnon erityisasiantuntija/Specialsakkunnig inom förvaltning, Sekreterare
 • Tea Brusas - Koordinator för språklig likvärdighet
 • Olli Huuskonen - Sote-valmistelun muutosjohtaja

Frånvarande

 • Max Mannola
 • Timo Aronkytö - Hyvinvointialueen muutosjohtaja
 • Maarit Raja-Aho
 • Camilla Villberg - Suppleant
 • Frida Forsblom-Prittinen - Suppleant
 • Hans Markelin - Suppleant
 • Jonas Fyrqvist - Suppleant
 • Klaus Kojo - Suppleant
 • Synnöve Lindroos-Krause - Suppleant
 • Thomas Elfgren - Suppleant