Nationalspråksnämnden, möte 03-11-2022

Protokollet är granskat

§ 28 Föredragandes lägesöversikt till den 3.11.2022

VAKEDno-2022-143

Beskrivning

Kati Liukko, sektordirektör för hälsovårdstjänster, informerar nämnden om aktuella ärenden inom hälsovårdstjänsterna.

Beslutsförslag

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna ärendet till kännedom.

 

Beslut

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna ärendet till kännedom.

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens ordförande Patrik Karlsson, patrik.karlsson@vakehyva.fi.