Nationalspråksnämnden, möte 03-11-2022

Protokollet är granskat

§ 29 Principer för välfärdsområdets marknadsföring

VAKEDno-2022-552

Beskrivning

Nationalspråksnämnden har under sin kvällsskola 26.10 påbörjat diskussionen om principerna för välfärdsområdets marknadsföring. Eftersom Vanda och Kervo välfärdsområdet är tvåspråkigt, anser nämnden att även välfärdsområdets logo bör reflektera detta. Nationalspråksnämnden föreslår därmed att välfärdsområdet har en logo, där både finska och svenska språket representeras likvärdigt.

Beslutsförslag

Nationalspråksnämnden föreslår enhälligt att det för Vanda och Kervo välfärdsområde utarbetas en logo och att denna logo är tvåspråkig.  

Beslut

Nationalspråksnämnden föreslår enhälligt att det för Vanda och Kervo välfärdsområde utarbetas en logo och att denna logo är tvåspråkig.  

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens ordförande Patrik Karlsson, patrik.karlsson@vakehyva.fi.