Hoppa till innehåll

Mötesdeltagare

Närvarande medlemmar

 • Patrik Karlsson - Ordförande
 • Kaj Andesson - 1:a vice ordförande
 • Anette Kivistö
 • Ann-Christine Teir
 • Hanna Holmberg-Soto
 • Max Mannola
 • Tony Viksten

Övriga närvarande

 • Kaisa Kamppi - Hallinnon erityisasiantuntija/Specialsakkunnig inom förvaltning, Sekreterare
 • Tea Brusas - Koordinator för språklig likvärdighet
 • Olli Huuskonen - Sote-valmistelun muutosjohtaja
 • Maarit Raja-Aho