Hoppa till innehåll

Mötesdeltagare

Närvarande medlemmar

 • Patrik Karlsson - Ordförande
 • Kaj Andesson - 1:a vice ordförande
 • Hanna Holmberg-Soto
 • Annette Kivistö
 • Ann-Christine Teir
 • Tony Viksten

Övriga närvarande

 • Paulina Åhlgren - Förvaltningssakkunnig, Sekreterare
 • Tea Brusas - Koordinator för språklig likvärdighet
 • Olli Huuskonen - Förändringsledaren för social- och hälsovårdsreformen
 • Petri Kosonen - Beredningsdirektör för kommunikation
 • Anders Vikström - Direktör för det svenskspråkiga serviceområdet i Vanda

Frånvarande

 • Max Mannola