Områdesfullmäktige, möte 14-03-2023

Protokollet är granskat

§ 18 Godkännande av delaktighetsprogrammet för Vanda och Kervo välfärdsområde 2023–2025

VAKEDno-2023-554

Tidigare behandling

Beskrivning

Asian valmistelija: erityisasiantuntija Fanni Ali-Melkkilä

Hyvinvointialueen hallintosäännön 25 §:n mukaan lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan tehtävänä on vastata hyvinvointialueen osallisuusohjelman valmistelusta.

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta kuuli kokouksessaan 10.5.2022 § 5 osallisuusohjelman valmistelutilanteesta ja valmistelun taustoista osallisuusohjelman valmistelusta vastaavalta erityisasiantuntijalta Fanni Ali-Melkkilältä ja antoi tuolloin evästystä ohjelman jatkovalmisteluun. Lautakunnan seminaarissa 23.-24.8.2022 esiteltiin osallisuusohjelman luonnosversio sekä työstettiin ja tarkennettiin ohjelman painopistealuetta ja tavoitteita. Seminaarissa käytiin myös läpi lautakunnan ehdotuksia osallisuuden toimenpiteiksi. Tämän jälkeen osallisuusohjelmaa työstettiin huomioiden lautakunnan seminaarissa esiin tuomat näkemykset painopiste-, tavoite- ja toimenpideluonnoksia koskien. 

Vantaan ja Keravan kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon toimialojen työntekijöille järjestettiin työpaja 26.9.2022. Työpajassa määritettiin ehdotukset osallisuusohjelman toimenpiteiksi. Toimenpiteiden määrittelyn taustalla hyödynnettiin aiempaa valmistelumateriaalia, kansallisia ja alueellisia ohjelmia (mm. hallitusohjelma, demokratiaohjelma, Sitran osallistumisen ohjelma, Osallistuva Vantaa -ohjelma, Keravan kaupunkistrategian osallisuutta koskevat kirjaukset) sekä lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan toimenpide-ehdotuksia.

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta päätti 20.9.222 § 21 lähettää luonnoksen hyvinvointialueen osallisuusohjelmasta lausuntokierrokselle hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin (hyvinvointialueen nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto sekä monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta). Osallisuusohjelman luonnos laitettiin myös OsallistuvaVantaa.fi -alustalle asukkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien sähköisesti kommentoitavaksi. Lausuntojen antamisen aikataulu ja kyselyn avoinnaoloaika olivat 3.-16.10.2022. Kommentointikierroksen tuloksia esiteltiin lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan kokouksessa 9.11.2022 § 27.

Osallisuusohjelmaa on kommenttikierroksen tulosten pohjalta jatkovalmisteltu ja esitelty lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan kokouksessa 8.12.2022. Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan toiveesta osallisuusohjelman mittareiden viimeistelyä varten järjestettiin työpaja 4.1.2023. Työpajassa määritettiin mittarit osallisuusohjelman neljälle ensimmäiselle tavoitteelle. Viimeisin luonnos esiteltiin lautakunnalle lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan kokouksessa 16.1.2023, jossa lautakunta antoi palautetta ja ehdotuksia lopulliseen viimeistelyyn. Osallisuusohjelmasta on taitettu printtiversio, joka esitellään lautakunnalle 13.2.2023 kokouksessa. Osallisuusohjelma "Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen osallisuus - Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen osallisuusohjelma 2023–2025" on esityslistan liitteenä.  

Tarkoituksena on, että lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan käsittelyn jälkeen osallisuusohjelma etenee aluehallituksen 28.2.2023 käsiteltäväksi sekä edelleen hyväksyttäväksi aluevaltuustoon 14.3.2023.

Beslutsförslag

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta päättää esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen osallisuusohjelman 2023-2025 liitteen mukaisesti.

Beslut

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta päätti esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen osallisuusohjelman 2023-2025 liitteen mukaisesti.

 

Lisätietoja päätöksestä antaa hallintojohtaja Riikka Liljeroos, riikka.liljeroos@vakehyva.fi.

Beskrivning

Asian valmistelija: erityisasiantuntija Fanni Ali-​Melkkilä

Hyvinvointialueen hallintosäännön 25 §:n mukaan lähidemokratia-​ ja osallisuuslautakunnan tehtävänä on vastata hyvinvointialueen osallisuusohjelman valmistelusta.

Lähidemokratia-​ ja osallisuuslautakunta kuuli kokouksessaan 10.5.2022 § 5 osallisuusohjelman valmistelutilanteesta ja valmistelun taustoista osallisuusohjelman valmistelusta vastaavalta erityisasiantuntijalta Fanni Ali-​Melkkilältä ja antoi tuolloin evästystä ohjelman jatkovalmisteluun. Lautakunnan seminaarissa 23.-​24.8.2022 esiteltiin osallisuusohjelman luonnosversio sekä työstettiin ja tarkennettiin ohjelman painopistealuetta ja tavoitteita. Seminaarissa käytiin myös läpi lautakunnan ehdotuksia osallisuuden toimenpiteiksi. Tämän jälkeen osallisuusohjelmaa työstettiin huomioiden lautakunnan seminaarissa esiin tuomat näkemykset painopiste-​,​ tavoite-​ ja toimenpideluonnoksia koskien. 

Vantaan ja Keravan kaupunkien sosiaali-​ ja terveydenhuollon toimialojen työntekijöille järjestettiin työpaja 26.9.2022. Työpajassa määritettiin ehdotukset osallisuusohjelman toimenpiteiksi. Toimenpiteiden määrittelyn taustalla hyödynnettiin aiempaa valmistelumateriaalia,​ kansallisia ja alueellisia ohjelmia (mm. hallitusohjelma,​ demokratiaohjelma,​ Sitran osallistumisen ohjelma,​ Osallistuva Vantaa -​ohjelma,​ Keravan kaupunkistrategian osallisuutta koskevat kirjaukset) sekä lähidemokratia-​ ja osallisuuslautakunnan toimenpide-​ehdotuksia.

Lähidemokratia-​ ja osallisuuslautakunta päätti 20.9.222 § 21 lähettää luonnoksen hyvinvointialueen osallisuusohjelmasta lausuntokierrokselle hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin (hyvinvointialueen nuorisovaltuusto,​ vanhusneuvosto,​ vammaisneuvosto sekä monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta). Osallisuusohjelman luonnos laitettiin myös OsallistuvaVantaa.fi -​alustalle asukkaiden,​ henkilöstön ja sidosryhmien sähköisesti kommentoitavaksi. Lausuntojen antamisen aikataulu ja kyselyn avoinnaoloaika olivat 3.-​16.10.2022. Kommentointikierroksen tuloksia esiteltiin lähidemokratia-​ ja osallisuuslautakunnan kokouksessa 9.11.2022 § 27.

Osallisuusohjelmaa on kommenttikierroksen tulosten pohjalta jatkovalmisteltu ja esitelty lähidemokratia-​ ja osallisuuslautakunnan kokouksessa 8.12.2022. Lähidemokratia-​ ja osallisuuslautakunnan toiveesta osallisuusohjelman mittareiden viimeistelyä varten järjestettiin työpaja 4.1.2023. Työpajassa määritettiin mittarit osallisuusohjelman neljälle ensimmäiselle tavoitteelle. Seuraava luonnos esiteltiin lautakunnalle lähidemokratia-​ ja osallisuuslautakunnan kokouksessa 16.1.2023,​ jossa lautakunta antoi palautetta ja ehdotuksia lopulliseen viimeistelyyn.Osallisuusohjelmasta on taitettu printtiversio,​ joka esiteltiin lautakunnalle 13.2.2023 kokouksessa.

Lähidemokratia-​ ja osallisuuslautakunta päätti kokouksessaan 13.2.2023 § 9 esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle,​ että aluevaltuusto hyväksyy Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen osallisuusohjelman 2023-​2025 liitteen mukaisesti. Osallisuusohjelma "Tasa-​arvoinen ja yhdenvertainen osallisuus -​ Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen osallisuusohjelma 2023–2025" on esityslistan liitteenä.

Beslutsförslag

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle,​ että aluevaltuusto päättää hyväksyä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen osallisuusohjelman 2023-​2025 liitteen mukaisesti.

Beslut

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår för välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige beslutar att godkänna och Vanda och Kervo välfärdsområdes delaktighetsprogram 2023–2025 i enlighet med bilagan.

Beslut

Områdesfullmäktige beslutade efter diskussionen enhälligt att godkänna Vanda och Kervo välfärdsområdes delaktighetsprogram 2023–2025 enligt bilagan med följande tillägg: På sidan 28 läggs in ett tillägg i mätarna för punkt ”Mål 6: Vi möjliggör tillsammans invånarnas välbefinnande samt intressenternas deltagande, aktörskap och inflytande.”

  1. ny mätare: en samarbetsgrupp/delegation/motsvarande för organisationer är verksam före slutet av år 2023.
  2. ny mätare: effektiviteten av de årliga HYTE-förhandlingarna.

Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Möte hantering

Fullmäktigeledamot Mika Kasonen anlände till sammanträdet under behandlingen av ärendet kl. 18:38 och hens ersättare Oskari Iivarinen avlägsnade sig från sammanträdet.