Aluehallitus, kokous 5.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 220 Hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet viranhaltijapäätökset

Perustelut

Aluehallitukselle on hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten lähetetty seuraavat viranhaltijapäätökset: 

Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 48 Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon sosiaalityöntekijöille ja johtaville sosiaalityöntekijöille maksettavan rekrytointi- ja sitouttamispalkkion määrän tarkastaminen 1.8.2023 alkaen, 30.08.2023

Hyvinvointialuejohtaja
Hankintapäätös:
§ 57 Työterveyshuollon palveluiden hankinta, 24.08.2023
Yleinen päätös:
§ 61 Vahingonkorvauksen myöntämistä koskevan toimivallan muuttaminen määräaikaisesti henkilöstövaihdoksen johdosta, 31.08.2023

Laadunvalvonnan päällikkö
§ 44 Hyväksyminen tehostetun palveluasumisen palvelusetelipalveluntuottajaksi: Hoitokoti Päiväkumpu Oy, Villa Vuoranta, 24.08.2023
§ 46 Omaishoitajan vapaapäivä kotiin palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / Helppy Hoivapalvelu Oy, 25.08.2023

Tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 55 Hankintapäätös hankesalkun hankinnasta ja optioista sekä testi- ja koulutusympäristön jatkuvista kustannuksista, 22.08.2023
§ 56 Hankintapäätös Tiedonhallinta -asiakirjahallintajärjestelmän-palveluiden hankinnasta, 23.08.2023
Yleinen päätös:
§ 58 Päätös sitoutumisesta Hansel Oy:n IT konsultointi DPS (dynaaminen hankintajärjestelmä) 2023-2028, 30.08.2023
§ 60 Päätös sitoutumisesta Hansel Oy:n Ohjelmistorobotiikka ja tekoäly 2019–2025 DPS (dynaamiseen hankintajärjestelmään), 30.08.2023

Ehdotus

Aluehallitus päättää merkitä edellä mainitut viranhaltijapäätökset tietoon saatetuiksi ja olla käyttämättä niihin hyvinvointialuelain tarkoittamaa otto-oikeutta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Kokouskäsittely

Todettiin, että esityslistan lähettämisen jälkeen aluehallitukselle on otto-oikeuskäsittelyyn toimitettu myös hyvinvointialuejohtajan viranhaltijapäätös 31.8.2023 § 60 (Talousarviomuutokset Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarviossa 2023) sekä tietohallintojohtajan viranhaltijapäätös 30.8.2023 § 59 (Tietohallintojohtajan hankintapäätöksessä § 36 (16.5.2023) olevan virheen korjaaminen).