Aluehallitus, kokous 5.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 221 Hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat

Perustelut

Aluehallitukselle on hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten lähetetty seuraavat pöytäkirjat:

  • Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaosto, kokous 23.8.2023 
  • Vanhusneuvosto, kokous 23.8.2023
  • Terveydenhuollon palvelut -jaosto, kokous 22.8.2023 
  • Edunvalvontajaosto, kokous 17.8.2023

 

Ehdotus

Aluehallitus päättää merkitä edellä mainitut pöytäkirjat tietoon saatetuiksi ja olla käyttämättä niihin hyvinvointialuelain tarkoittamaa otto-oikeutta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

--------------------

Päätöksenteon jälkeen siirryttiin käsittelemään esityslistan asiakohdat 217-220.

Kokouskäsittely

Tämä asiakohta käsiteltiin asiakohdan 216 jälkeen (pykänumerointi säilyy kuitenkin nykyisellään). Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaoston varapuheenjohtaja Timo Juurikkala saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 11.23. Aluehallituksen jäsen Sakari Rokkanen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 12.26. Timo Juurikkala poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 11.33.