Aluehallitus, kokous 5.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 213 Kuntarahoitus Oyj:lle annettava vahvistus Vantaan ja Keravan kaupungeilta siirtyneiden Oy Apotti Ab:n lainojen takauksista

VAKEDno-2023-3170

Perustelut

Asian valmistelija: rahoituspäällikkö Jarmo Stirkkinen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto on päättänyt kokouksessaan 29.3.2022 § 30 ja § 33, että Vantaan kaupungin kaupunginhallituksen päätöksessä 31.1.2022 § 10 liitteessä mainittu omaisuus, lomapalkkavelka, sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 Vantaan kaupungilta hyvinvointialueelle sekä, että Keravan kaupungin kaupunginhallituksen päätöksessä  28.2.2022 § 62 liitteessä mainittu omaisuus, lomapalkkavelka, sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 Keravan kaupungilta hyvinvointialueelle. Näissä päätöksissä on todettu, että myös Oy Apotti Ab:n osakkeet siirtyvät kaupungeilta hyvinvointialueelle.

Kaupungit ovat siirtäneet Oy Apotti Ab:n omistuksensa hyvinvointialueelle, koska hyvinvoinvointialueuudistusta määrittävän sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 23 §:n mukaan hyvinvointialueelle on tullut siirtää sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen. Edelleen kyseisen lain 25 §:n 4 mom. on säädetty, että mikäli kunta on antanut 23 §:n 2 momentissa tarkoitetun, sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavan osakeyhtiön puolesta takaussitoumuksen, takausvastuu siirtyy hyvinvointialueelle.

Siirtymää määrittävästä lainsäädännöstä huolimatta Kuntarahoitus Oyj on pyytänyt Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta vahvistamaan tarkemmin yksilöiden, mitkä kaupungeille kuuluneet Oy Apotti Ab:tä koskevat takausvastuut ovat siirtyneet hyvinvointialueelle. Tällä päätösesityksellä hyvinvointialue tarkentaa siirtyneeksi katsottavia takauksia ja antaa Kuntarahoitus Oyj:lle vahvistuksen siitä, että Vantaan ja Keravan kaupungin Oy Apotti Ab:tä koskevat takausvastuut ovat siirtyneet kokonaisuudessaan hyvinvointialueelle.

Vantaan ja Keravan kaupunkien Oy Apotti Ab:lle antamat takausvastuut ovat siirtyneet kaupungeilta hyvinvointialueelle 1.1.2023 seuraavasti:

Vantaan kaupunki

 

 

 

 

 

Asiakas

Sopimusnumero

Myönnettymäärä

Saldo 31.12.2022

takaus %

Takausvastuu 31.12.2022

Apotti Oy

19849/20

 

12 000 000,00 €

 

9 000 000,00 €

 

8,25

 

742 500,00 €

 

Apotti Oy

19189/18

 

45 000 000,00 €

 

33 750 000,00 €

 

12,70

 

4 286 250,00 €

 

Apotti Oy

20198/20

 

50 000 000,00 €

 

50 000 000,00 €

 

11,35

5 675 000,00 €

 

Apotti Oy

18307/16

 

70 000 000,00 €

 

45 294 118,00 €

 

12,70

5 752 352,99 €

 

Apotti Oy

19358/18

 

75 000 000,00 €

 

52 500 000,00 €

 

12,70

6 667 500,00 €

 

Apotti Oy

Kuntayritystodistus ohjelma KYT-23489

60 000 000 €

0,00 €

12,22

7 332 000 €*

Yhteensä

 

252 000 000 €

190 544 118 €

 

23 123 602,99 €

 

*laskettu ohjelman koko määrästä

Keravan kaupunki

 

 

 

 

 

Asiakas

Sopimusnumero

Myönnettymäärä

Saldo 31.12.2022

takaus %

Takausvastuu 31.12.2022

Apotti Oy

19849/20

 

12 000 000 €

9 000 000 €

35

3 150 000,00 €

Apotti Oy

20198/20

 

50 000 000 €

50 000 000 €

2,03

1 015 000,00 €

Apotti Oy

Kuntayritystodistus ohjelma KYT-23489

60 000 000 €

0,00 €

2,07

1 242 000 € *

Yhteensä

 

122 000 000 €

59 000 000 €

 

4 165 000 €

*laskettu ohjelman koko määrästä

Kaikki yhteensä

Myönnetty määrä

Saldo 31.12.2022

Takausmäärä 31.12.2022

Lainat

 

314 000 000 €

249 544 118 €

27 288 602,99 €

Kuntayritystodistusohjelma KYT-23489

60 000 000 €

0,00 €

8 574 000 €*

*laskettu ohjelman koko määrästä

Ehdotus

Aluehallitus päättää vahvistaa Kuntarahoitus Oyj:lle, että Vantaan ja Keravan kaupunkien Oy Apotti Ab:lle antamat takausvastuut ovat siirtyneet kaupungeilta 1.1.2023 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle tässä päätösesityksessä yksilöidysti.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Kokouskäsittely

Jari Sainio ja Patrik Karlsson ilmoittivat olevansa esteellisiä palvelussuhdejääviyden perusteella ja Pirjo Luokkala, Nina Korventaival, Tanja Aidanjuuri, Terhi Enjala, Sakari Rokkanen ja Maarit Raja-Aho ilmoittivat olevansa esteellisiä yhteisöjääviyden perusteella. He poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 9.46. Varajäsen Jouko Lindtman saapui kokoukseen Jari Sainion varalle.

Todettiin, että Jouko Lindtman toimii tässä asiakohdassa pöytäkirjantarkastajana Jari Sainion tilalla ja että kokouksen puheenjohtajana tässä asiakohdassa toimii aluehallituksen 1. varapuheenjohtaja Olga Gilbert.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua. Päätöksenteon jälkeen Jari Sainio, Patrik Karlsson, Pirjo Luokkala, Nina Korventaival, Tanja Aidanjuuri, Terhi Enjala, Sakari Rokkanen ja Maarit Raja-Aho saapuivat takaisin kokoukseen ja Jouko Lindtman poistui kokouksesta klo 9.47.