Aluehallitus, kokous 5.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 209 Luottamushenkilön eronpyyntö - aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaoston puheenjohtaja Marja Ahava

VAKEDno-2023-3188

Perustelut

Asian valmistelija: hallinnon asiantuntija Anni Siirola

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaoston jäsen Marja Ahava on toimittanut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 29.8.2023 eroanomuksen aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaoston jäsenyydestä sekä puheenjohtajuudesta Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän sisäisten järjestelyiden vuoksi. 

Aluevaltuusto on kokouksissaan 29.3.2022 § 25 , 14.3.2023 § 15, 12.6.2023 § 46 päättänyt:

 1. valita aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaostoon 11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudelle 2022-2025 seuraavasti:
  • Marja Ahava (kok.), varajäsen Timo Juurinen (kok.)
  • Timo Juurikkala (vihr.), varajäsen Hannu Kokko (vihr.)
  • Tuija Haapalainen (sd.), varajäsen Maiju Aztmon (sd.)
  • Ida Tamminen (sd.), varajäsen Sanna Huuskonen (sd.)
  • Reija Friman (vihr.), varajäsen Kirsi Peltonen (vihr.)
  • Matti Lepistö (kok.), varajäsen Petri Kallionpää (kok.)
  • Sari Linnansalmi (ps.), varajäsen Erika Veltheim (ps.)
  • Jukka Nevala (kok.), varajäsen Sami Paakkinen (kok.)
  • Ville Hoikkala (sd.), varajäsen Joni Hilden (sd.)
  • Jouko Karjalainen (vas.), varajäsen Tuukka Kallas (vas.)
  • Carola Bäckström (r.), varajäsen Anna-Stina Suhonen-Malm (r.).
    
 2. valita jäseniksi valituista jaoston puheenjohtajaksi Marja Ahavan (kok.) ja varapuheenjohtajaksi Timo Juurikkalan (vihr.).
   

Hyvinvointialueesta annetun lain (hyvinvointialuelaki) 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Aluevaltuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain säännökset. Lain naisten ja miesten tasa-arvosta 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta.

Ehdotus

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto:

 1. myöntää hyvinvointialuelain 75 §:n mukaisesti Marja Ahavalle eron aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaoston jäsenyydestä;

 1. valitsee hänen tilalleen uuden aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaoston jäsenen sekä puheenjohtajan toimikauden loppuun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Kokouskäsittely

Aluehallituksen jäsen Marja Ahava ilmoitti olevansa asiassa esteellinen asianosaisjääviyden perusteella ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 9.40. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua. Päätöksenteon jälkeen Marja Ahava palasi takaisin kokoukseen klo 9.41.