Aluehallitus, kokous 5.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 206 Luottamushenkilön eronpyyntö – aluehallituksen jäsen ja terveydenhuollon palvelut -jaoston puheenjohtaja Sakari Rokkanen

VAKEDno-2023-3144

Perustelut

Asian valmistelija: hallinnon asiantuntija Paulina Åhlgren

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallituksen ja terveydenhuollon palvelut -jaoston jäsen Sakari Rokkanen on toimittanut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 29.8.2023 eroanomuksen aluehallituksen jäsenyydestä ja terveydenhuollon palvelut -jaoston jäsenyydestä sekä puheenjohtajuudesta Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän luottamustehtävien sisäisistä järjestelyistä johtuen.

Aluevaltuusto on kokouksissaan 29.3.2022 § 26 ja 6.2.2023 § 3 päättänyt:

1. valita terveydenhuollon palvelut -​jaostoon 11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudelle 2022-​2025 seuraavasti:

 • Sakari Rokkanen (kok.), varajäsen Altti Kuorikoski (kok.)
 • Nina Korventaival (sd.), varajäsen Inka Somermäki (sd.)
 • Anniina Pylsy (kok.), varajäsen Sari Paukku-Sani (kok.)
 • Leena Riikonen (ps.), varajäsen Minna Heikkinen (ps.)
 • Satu Ek (kok.), varajäsen Pia Vesterbacka (kok.)
 • Inna Kallioinen (kesk.), varajäsen Marja Airaksinen (kesk.)
 • Eve Rämö (vihr.), varajäsen Maarit Kuusisaari-Bergström (vihr.)
 • Tuomas Suihkonen (vas.), varajäsen Markku Kyröläinen (vas.)
 • Oskari Iivarinen (kok.), varajäsen Markku Pulkkinen (kok.)
 • Janne Hartikainen (ps.), varajäsen Miikka Heiskanen (ps.)
 • Risto Tamminen (sd.), varajäsen Mika Oja (sd.)

 

2. valita jäseniksi valituista jaoston puheenjohtajaksi Sakari Rokkasen (kok.) ja varapuheenjohtajaksi Nina Korventaipaleen (sd.).

 

Aluevaltuusto on kokouksissaan 8.3.2022 § 6, 6.2.2023 § 5, 6.2.2023 § 6 ja 12.6.2023 § 44 päättänyt: 

1. valita aluehallitukseen 17 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudelle 2022–2025 seuraavasti; 

 • Maarit Raja-Aho (kok.), varajäsen Sirpa Peura (kok.) 
 • Olga Gilbert (vihr.), varajäsen Reija Friman (vihr) 
 • Tanja Aidanjuuri-Niemi (ps.), varajäsen Suvi Karhu (ps.) 
 • Antero Eerola (vas.), varajäsen Gashaw Bibani (vas.) 
 • Eva Tawasoli (vihr.), varajäsen Timo Juurikkala (vihr.) 
 • Jari Sainio (sd.), varajäsen Jouko Lindtman (sd.) 
 • Jukka Hako (sd.), varajäsen Muktar Osman (sd.) 
 • Anssi Aura (kok.), varajäsen Harri Koski (kok.) 
 • Lauri Kaira (kok.), varajäsen Oskari Iivarinen (kok.) 
 • Marja Ahava (kok.), varajäsen Anitta Orpana (kok.) 
 • Nina Korventaival (sd.), varajäsen Sini Syrjäläinen (sd.) 
 • Pirjo Luokkala (kesk.), varajäsen Marjo Vacker (liik.) - 31.10.2023 asti, 1.11.2023 alkaen hallituksen jäsen Marjo Vacker (liik.) ja varajäsen Tuire Aikio (kesk.)​​​​​​ 
 • Pirkko Letto (sd.), varajäsen Eeva Roos (sd.) 
 • Riitta Särkelä (sd.), varajäsen Tuija Haapalainen (sd.) 
 • Sakari Rokkanen (kok.), varajäsen Otso Kivimäki (kok.) 
 • Teemu Purojärvi (ps.), varajäsen Jouni Tirkkonen (ps.) 
 • Terhi Enjala (kok), varajäsen Matilda Hoviniemi (kok.) 

 

2. Valita jäseniksi valituista valtuutetuista aluehallituksen puheenjohtajaksi Maarit Raja-Ahon (kok.) sekä ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Olga Gilbertin (vihr.) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Tanja Aidanjuuri-Niemen (ps.).

 

Hyvinvointialueesta annetun lain (hyvinvointialuelaki) 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Aluevaltuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain säännökset. Lain naisten ja miesten tasa-arvosta 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta.​​​​ 

Ehdotus

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto:

 1. myöntää hyvinvointialuelain 75 §:n mukaisesti Sakari Rokkaselle eron aluehallituksen ja terveydenhuollon palvelut -jaoston jäsenyydestä; 

 1. valitsee hänen tilalleen uuden aluehallituksen jäsenen toimikauden loppuun;

 2. valitsee hänen tilalleen uuden terveydenhuollon palvelut -jaoston jäsenen sekä puheenjohtajan toimikauden loppuun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Kokouskäsittely

Aluehallituksen jäsen Sakari Rokkanen ilmoitti olevansa asiassa esteellinen asianosaisjääviyden perusteella ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 9.38. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua. Päätöksenteon jälkeen Sakari Rokkanen palasi takaisin kokoukseen klo 9.39.