Aluehallitus, kokous 5.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 208 Luottamushenkilön eronpyyntö - tarkastuslautakunnan jäsen Markku Pyykkölä

VAKEDno-2023-3179

Perustelut

Asian valmistelija: hallinnon asiantuntija Anni Siirola

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan jäsen Markku Pyykkölä on toimittanut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 29.8.2023 eroanomuksen tarkastuslautakunnan jäsenyydestä Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän sisäisten järjestelyiden vuoksi. 

Aluevaltuusto on kokouksissaan 8.3.2022 § 7 ja 20.12.2022 § 101 päättänyt:

1. valita tarkastuslautakuntaan 13 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudelle 2022–2025 seuraavasti; 

 • Mika Niikko (ps.), varajäsen Toni Eskelinen (ps.)
 • Ulla Kaukola (sd.), varajäsen Teija Toivonen (sd.)
 • Jan-Peter Sjöroos (r.), varajäsen Jan-Erik Eklöf (r.)
 • Loviisa Kaartokallio (kd.), varajäsen Marja Salonius (kd.)
 • Marjo Koistinen (kok.), varajäsen Irina Alanne (kok.)
 • Markku Pyykkölä (kok.), varajäsen Janne Koskinen (kok.)
 • Matilda Stirkkinen (sd.),varajäsen Johanna Hristov (sd.)
 • Ranbir Sodhi (sd.), varajäsen Mika Oja (sd.)
 • Ritva Bäckström (vas.), varajäsen Tuija Husari (vas.)
 • Sami Kanerva (kok.), varajäsen Pekka Äikäs (kok.)
 • Tia Seppänen (vihr.), varajäsen Jaana Carlenius (vihr.)
 • Vaula Norrena (vihr.), varajäsen Tytti Villanen (vihr.)​
 • Timo Valtonen (ps.), varajäsen Aki Mäkipernaa (ps.)
   

​​​2. valita jäseniksi valituista valtuutetuista tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Mika Niikon (ps.) ja varapuheenjohtajaksi Ulla Kaukolan (sd.).

 

Hyvinvointialueesta annetun lain (hyvinvointialuelaki) 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Aluevaltuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain säännökset. Lain naisten ja miesten tasa-arvosta 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta.​​​​ 

Ehdotus

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto:

 1. myöntää hyvinvointialuelain 75 §:n mukaisesti Markku Pyykkölälle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä;
 2. valitsee hänen tilalleen uuden tarkastuslautakunnan jäsenen toimikauden loppuun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.