Aluehallitus, kokous 5.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 207 Luottamushenkilön eronpyyntö – terveydenhuollon palvelut -jaoston jäsen Anniina Pylsy

VAKEDno-2023-3187

Perustelut

Asian valmistelija: hallinnon asiantuntija Paulina Åhlgren

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen terveydenhuollon palvelut -jaoston jäsen Anniina Pylsy on toimittanut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 29.8.2023 eroanomuksen terveydenhuollon palvelut -jaoston jäsenyydestä Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän luottamustehtävien sisäisistä järjestelyistä johtuen.

Aluevaltuusto on kokouksissaan 29.3.2022 § 26 ja 6.2.2023 § 3 päättänyt:

1. valita terveydenhuollon palvelut -​jaostoon 11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudelle 2022-​2025 seuraavasti:

 • Sakari Rokkanen (kok.), varajäsen Altti Kuorikoski (kok.)
 • Nina Korventaival (sd.), varajäsen Inka Somermäki (sd.)
 • Anniina Pylsy (kok.), varajäsen Sari Paukku-Sani (kok.)
 • Leena Riikonen (ps.), varajäsen Minna Heikkinen (ps.)
 • Satu Ek (kok.), varajäsen Pia Vesterbacka (kok.)
 • Inna Kallioinen (kesk.), varajäsen Marja Airaksinen (kesk.)
 • Eve Rämö (vihr.), varajäsen Maarit Kuusisaari-Bergström (vihr.)
 • Tuomas Suihkonen (vas.), varajäsen Markku Kyröläinen (vas.)
 • Oskari Iivarinen (kok.), varajäsen Markku Pulkkinen (kok.)
 • Janne Hartikainen (ps.), varajäsen Miikka Heiskanen (ps.)
 • Risto Tamminen (sd.), varajäsen Mika Oja (sd.)

 

2. valita jäseniksi valituista jaoston puheenjohtajaksi Sakari Rokkasen (kok.) ja varapuheenjohtajaksi Nina Korventaipaleen (sd.).

Hyvinvointialueesta annetun lain (hyvinvointialuelaki) 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Aluevaltuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain säännökset. Lain naisten ja miesten tasa-arvosta 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta.​​​​ 

Ehdotus

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto:

 1. myöntää hyvinvointialuelain 75 §:n mukaisesti Anniina Pylsylle eron terveydenhuollon palvelut -jaoston jäsenyydestä;

 1. valitsee hänen tilalleen uuden terveydenhuollon palvelut -jaoston jäsenen toimikauden loppuun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.