Aluevaltuusto, kokous 10.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Aluevaltuuston kokousaikataulu keväälle 2025

VAKEDno-2024-2082

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Asian valmistelija: hallintojohtaja Riikka Liljeroos

Hallintosäännön 141 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös,​ milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielin jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.   

Päätösehdotuksessa on ehdotus aluehallituksen ja aluevaltuuston kevään 2025 kokousaikataulusta. Ehdotetussa on huomioitu aluehallituksen ja aluevaltuuston kokousten sujuva rytmitys,​ sekä se,​ että kokoukset menisivät mahdollisimman vähän päällekkäin Vantaan kaupungin tai Keravan kaupungin kaupunginvaltuustojen tai kaupunginhallitusten kokousten kanssa - vaikkakin aluevaltuuston kokousten osalta tämä ei ollut täysin mahdollista. Kokousaikataulussa on huomioitu myös valtuustokauden vaihtuminen. Seuraavat aluevaalit pidetään 13.4.2025, vaalien tulos vahvistetaan 16.4.2025 ja seuraava valtuustokausi alkaa 1.6.2025 lukien.

Ehdotus

Aluehallitus päättää:

 1. hyväksyä kevään 2025 kokousaikataulut seuraavasti:  
  • aluehallituksen kokous tiistaina 21.1.2025 klo 9.30, selostustilaisuus torstaina 16.1.2025 klo 14
  • aluehallituksen kokous tiistaina 11.2.2025 klo 9.30, selostustilaisuus torstaina 16.2.2025 klo 14
  • aluehallituksen kokous tiistaina 4.3.2025 klo 9.30, selostustilaisuus torstaina 27.2.2025 klo 14
  • aluehallituksen kokous tiistaina 25.3.2025 klo 9.30, selostustilaisuus torstaina 20.3.2025 klo 14
  • aluehallituksen kokous tiistaina 15.4.2025 klo 9.30, selostustilaisuus torstaina 10.4.2025 klo 14
  • aluehallituksen kokous tiistaina 6.5.2025 klo 9.30, selostustilaisuus tiistaina 29.4.2025 klo 14
  • aluehallituksen kokous tiistaina 27.5.2025 klo 9.30, selostustilaisuus keskiviikkona 21.5.2025 klo 14
  • aluevaltuuston selostustilaisuus 12.6.2025 klo 14 (uusi valtuustokausi alkanut 1.6.2025 lukien)
  • aluehallituksen kokous + perehdytyspäivä tiistaina 17.6.2025 (koko päivän tilaisuus, uusi valtuustokausi alkanut 1.6.2025 lukien)
 2. esittää aluevaltuustolle,​ että aluevaltuusto päättää hyväksyä kevään 2024 kokousaikataulut seuraavasti: 
  • valtuustojen yhteinen seminaari keskiviikkona 29.1.2025 klo 8.30-12 (yhdessä Keravan ja Vantaan kaupunginvaltuustojen kanssa)
  • aluevaltuuston kokous maanantaina 10.2.2025 klo 18, selostustilaisuus torstaina 6.2.2025 klo 17
  • aluevaltuuston kokous maanantaina 31.3.2025 klo 18, selostustilaisuus torstaina 27.3.2025 klo 17
  • 1.6.2025 aloittavan aluevaltuuston koulutus keskiviikkona 7.5.2025 klo 14-18
   • klo 14-16 osuus erityisesti uusille aluevaltuutetuille, klo 16-18 koko aluevaltuustolle
  • aluevaltuuston kokous maanantaina 19.5.2025 klo 17 (juhlavaltuusto), selostustilaisuus torstaina 15.5.2025 klo 17
  • 1.6.2025 aloittavan aluevaltuuston koulutus keskiviikkona 21.5.2025 klo 14-18
   • klo 14-16 osuus erityisesti uusille aluevaltuutetuille, klo 16-18 koko aluevaltuustolle
  • aluevaltuuston seminaari + selostustilaisuus torstaina 5.6.2025 (koko päivän tilaisuus, uusi valtuustokausi alkanut 1.6.2025 lukien)
  • aluevaltuuston kokous maanantaina 9.6.2025 klo 19 (1.6.2025 alkaneen valtuustokauden 1. kokous)


Muutokset kokousaikatauluun ovat mahdollisia. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoa päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

------------------------------------------------

Tekniset korjaukset: 

Korjattu virheellinen päivämäärä "selostustilaisuus torstaina 16.2.2025 klo 14" muotoon "selostustilaisuus torstaina 6.2.2025 klo 14".

Korjattu virheellinen päivämäärä "aluehallituksen kokous tiistaina 27.2025 klo 9.30" muotoon "aluehallituksen kokous tiistaina 27.5.2025 klo 9.30".

 

Ehdotus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle,​​ että aluevaltuusto päättää hyväksyä kevään 2024 kokousaikataulut seuraavasti: 

 • valtuustojen yhteinen seminaari keskiviikkona 29.1.2025 klo 8.30-​12 (yhdessä Keravan ja Vantaan kaupunginvaltuustojen kanssa)
 • aluevaltuuston kokous maanantaina 10.2.2025 klo 18,​ selostustilaisuus torstaina 6.2.2025 klo 17
 • aluevaltuuston kokous maanantaina 31.3.2025 klo 18,​ selostustilaisuus torstaina 27.3.2025 klo 17
 • 1.6.2025 aloittavan aluevaltuuston koulutus keskiviikkona 7.5.2025 klo 14-​18
  • klo 14-​16 osuus erityisesti uusille aluevaltuutetuille,​ klo 16-​18 koko aluevaltuustolle
 • aluevaltuuston kokous maanantaina 19.5.2025 klo 17 (juhlavaltuusto),​ selostustilaisuus torstaina 15.5.2025 klo 17
 • 1.6.2025 aloittavan aluevaltuuston koulutus keskiviikkona 21.5.2025 klo 14-​18
  • klo 14-​16 osuus erityisesti uusille aluevaltuutetuille,​ klo 16-​18 koko aluevaltuustolle
 • aluevaltuuston seminaari + selostustilaisuus torstaina 5.6.2025 (koko päivän tilaisuus,​ uusi valtuustokausi alkanut 1.6.2025 lukien)
 • aluevaltuuston kokous maanantaina 9.6.2025 klo 19 (1.6.2025 alkaneen valtuustokauden 1. kokous)

Päätös

Aluevaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kevään 2025 kokousaikataulut seuraavasti: 

 • valtuustojen yhteinen seminaari keskiviikkona 29.1.2025 klo 8.30-​12 (yhdessä Keravan ja Vantaan kaupunginvaltuustojen kanssa)
 • aluevaltuuston kokous maanantaina 10.2.2025 klo 18,​ selostustilaisuus torstaina 6.2.2025 klo 17
 • aluevaltuuston kokous maanantaina 31.3.2025 klo 18,​ selostustilaisuus torstaina 27.3.2025 klo 17
 • 1.6.2025 aloittavan aluevaltuuston koulutus keskiviikkona 7.5.2025 klo 14-​18
  • klo 14-​16 osuus erityisesti uusille aluevaltuutetuille,​ klo 16-​18 koko aluevaltuustolle
 • aluevaltuuston kokous maanantaina 19.5.2025 klo 17 (juhlavaltuusto),​ selostustilaisuus torstaina 15.5.2025 klo 17
 • 1.6.2025 aloittavan aluevaltuuston koulutus keskiviikkona 21.5.2025 klo 14-​18
  • klo 14-​16 osuus erityisesti uusille aluevaltuutetuille,​ klo 16-​18 koko aluevaltuustolle
 • aluevaltuuston seminaari + selostustilaisuus torstaina 5.6.2025 (koko päivän tilaisuus,​ uusi valtuustokausi alkanut 1.6.2025 lukien)
 • aluevaltuuston kokous maanantaina 9.6.2025 klo 19 (1.6.2025 alkaneen valtuustokauden 1. kokous)
   

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Kokouskäsittely

Todettiin tekninen korjaus päätösehdotuksessa olevaan vuosilukuun (2024 -> 2025).