Aluevaltuusto, kokous 10.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Hallintosäännön 123 §:n mukaan aluevaltuuston pöytäkirjaan sovelletaan, mitä pöytäkirjan laatimisesta määrätään hyvinvointialuelain 112 §:ssä. Aluevaltuusto valitsee jokaisessa kokouksessaan kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan. Pöytäkirja voidaan tarkastaa yksittäisen asian osalta jo kokouksessa. Pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti. Pöytäkirja laaditaan suomen ja ruotsin kielellä.

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää:

  1. valita kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan;
  2. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (https://vakehyva.cloudnc.fi) maanantaista 17.6.2024 klo 12.00 lähtien.

Päätös

Aluevaltuusto päätti yksimielisesti:

  1. valita kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan seuraavasti: Vaula Norrena ja Mika Niikko;
  2. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (https://vakehyva.cloudnc.fi) maanantaista 17.6.2024 klo 12.00 lähtien.

 

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.