Aluevaltuusto, kokous 10.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen arviointikertomus vuodelta 2023

VAKEDno-2024-1433

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Taija Myyrä, Tarkastaja, taija.myyra@vakehyva.fi

Perustelut

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallitus on kokouksessaan 26.3.2024 §58 hyväksynyt tilinpäätöksen ja saattanut sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsittelyyn. Tilinpäätös ja arviointikertomus käsitellään kesäkuun aluevaltuuston kokouksessa 10.6.2024. Hyvinvointialuelain 125§ mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Lautakunta voi antaa aluevaltuustolle muitakin tarpeellisina pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Aluehallitus antaa aluevaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunnan arviointi perustui arviointikokouksissa saatuihin selostuksiin, talousarvio- ja tilinpäätösmateriaaliin sekä muihin arvioinnin kannalta tärkeäksi katsottuihin asiakirjoihin. Tarkastuslautakunta valmisteli arviointikertomusta kokouksissaan 3.4.2024 §27, 17.4.2024 §31 ja 8.5.2024 §35.

Luonnos hyvinvointialueen vuoden 2023 arviointikertomukseksi on kokouksen oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö, aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuslautakunta päättää:

1. hyväksyä arviointikertomuksen ja

2. esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee arviointikertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi ja lähettää sen edelleen aluehallitukselle hyvinvointialuelain 125 §:n mukaista ja 9.9.2024 mennessä toimitettavaa lausuntoa varten niistä toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän ehdotuksen mukaan.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee arviointikertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi ja lähettää sen edelleen aluehallitukselle hyvinvointialuelain 125 §:n mukaista ja 9.9.2024 mennessä toimitettavaa lausuntoa varten niistä toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Kokouskäsittely

Aluevaltuutettu Reija Friman saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 18.12. Aluevaltuutettu Anssi Aura saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 18.18. Aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja Anne Karjalainen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 18.16. Aluevaltuutettu Ranbir Sodhi saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 18.29. Aluevaltuutettu Riitta Särkelä poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 19.10.