Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta, kokous 16.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevaan toimintaan myönnettävien avustusten haun avaaminen

VAKEDno-2023-3213

Perustelut

Asian valmistelija: erityisasiantuntija Ilari Karhumalja

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 23 §:n mukaan aluehallitus päättää avustusperiaatteiden hyväksymisestä sekä avustusten myöntämisestä lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan ehdotuksen pohjalta. Edelleen hallintosäännön 25 §:n mukaan lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan tehtävänä on päättää avustushaun avaamisesta ja laatia aluehallitukselle ehdotus avustusten myöntämisestä aluehallituksen vahvistamien avustusperiaatteiden pohjalta.

Hyvinvointialueen avustusperiaatteita päivitettiin alkusyksyn aikana. Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta käsitteli avustusperiaatteita osaltaan kokouksessaan 5.9.2023 § 25, minkä jälkeen aluehallitus hyväksyi periaatteet kokouksessaan 26.9.2023 § 228. Aluehallituksessa hyväksytyt periaatteet ovat liitteenä. 

Avustusperiaatteiden mukaisesti hyvinvointialue myöntää avustuksia sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevaan toimintaan. Avustuksia myönnetään toimintaan, joka on hyvinvointialueen arvojen mukaista ja edistää strategisten tavoitteiden toteutumista sekä tukee hyvinvointialueen omaa palvelutoimintaa. Aluehallitus myöntää avustukset sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevaan toimintaan seuraavan jaottelun mukaisesti: Toiminta-avustus sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevaan toimintaan ja kumppanuusavustus sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevaan toimintaan. 

Avustusten haku esitetään avattavaksi 1.11.2023 lukien. Haun esitetään kestävän 30.11.2023 asti.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Liljeroos, Hallintojohtaja, riikka.liljeroos@vakehyva.fi

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta päättää avata hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevaan toimintaan myönnettävien avustusten haun ajalle 1.11.2023.–30.11.2023. Hausta tiedotetaan avustushaun avauduttua hyvinvointialueen sivuilla ja avustuskuulutuksella sekä 25.10.2023 järjestettävässä avustusinfossa. 

Päätös

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta päätti avata hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevaan toimintaan myönnettävien avustusten haun ajalle 1.11.2023.–30.11.2023. Hausta tiedotetaan avustushaun avauduttua hyvinvointialueen sivuilla ja avustuskuulutuksella sekä 25.10.2023 järjestettävässä avustusinfossa. 

 

Lisätietoja päätöksestä antaa vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos, riikka.liljeroos@vakehyva.fi