Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta, kokous 16.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan kokousaikataulu keväälle 2024

VAKEDno-2022-715

Perustelut

Hallintosäännön 140 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös,​ kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielin jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Riikka Liljeroos, Hallintojohtaja, riikka.liljeroos@vakehyva.fi

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta päättää kevään 2024 kokousaikatauluistaan seuraavasti:

 • Maanantai 22.1.2024
 • Maanantai 12.2.2024
 • Maanantai 15.4.2024
 • Maanantai 27.5.2024
   

Muutokset kokousaikatauluun ovat mahdollisia. 

Päätös

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta päätti kevään 2024 kokousaikatauluistaan seuraavasti:

 • Maanantai 22.1.2024 klo 17.00 alkaen
 • Maanantai 12.2.2024 klo 15.00 alkaen
 • Maanantai 15.4.2024 klo 17.00 alkaen
 • Maanantai 27.5.2024 klo 17.00 alkaen
   

Muutokset kokousaikatauluun ovat mahdollisia. 

 

Lisätietoja päätöksestä antaa vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos, riikka.liljeroos@vakehyva.fi