Nationalspråksnämnden, kokous 16.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Presentation av sektorn för äldreservice

VAKEDno-2022-143

Perustelut

Minna Lahnalampi-Lahtinen, sektordirektören för äldreservice, samt uppgiftsområdeschefen Susanne Laine, presenterar sektorn för äldreservice för nationalspråksnämnden samt informerar nämnden om aktuella ärenden inom sektorn i fråga.  

Ehdotus

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna ärenden till kännedom.

Päätös

Nationalspråksnämnden beslöt att anteckna ärenden till kännedom.

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.

Kokouskäsittely

Minna Lahnalampi-Lahtinen och Susanne Laine avlägsnade sig efter behandlingen av ärendet kl. 17.32.