Tarkastuslautakunta, kokous 6.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut viranhaltijapäätös

Perustelut

Tarkastuslautakunnalle on hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten lähetetty seuraava viranhaltijapäätös:

§ 1 Tarkastajan viran täyttäminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö, aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuslautakunta päättää merkitä edellä mainittu viranhaltijapäätös tietoon saatetuiksi ja olla käyttämättä siihen hyvinvointialuelain tarkoittamaa otto-oikeutta.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen, aleksi. paananen@vakehyva.fi.