Tarkastuslautakunta, kokous 6.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024

VAKEDno-2023-3199

Valmistelija

  • Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö, aleksi.paananen@vakehyva.fi

Perustelut

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan, tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella aluehallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2027 on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö, aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä talousarvioesityksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmavuosille 2025-2027 ja saattaa sen edelleen aluehallituksen käsitteltäväksi osana koko hyvinvointialueen talousarviovalmistelua.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen, aleksi. paananen@vakehyva.fi.

Kokouskäsittely

Todetaan, että tarkastuslautakunnalle on kokouksessa annettu uusi versio tarkastuslautakunnan talousarviosta 2024.