Vammaisneuvosto, kokous 15.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Apuvälineasiat Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella

VAKEDno-2024-667

Perustelut

Tehtäväaluepäällikkö Kirsi Varonen ja Päivi Aaltonen esittelevät neuvostolle perusterveydenhuollon apuvälineasioiden järjestäytymista, jakelua ja huoltoa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella.  

Ehdotus

Vammaisneuvosto merkitsee esittelyn tiedoksi. 

Päätös

Vammaisneuvosto merkitsi hyvinvointialueen apuvälineasioiden esittelyn tiedoksi. 

Kokouskäsittely

Kirsi Varonen ja Päivi Aaltonen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.20.