Vammaisneuvosto, kokous 15.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Muut asiat

Ehdotus

Vammaisneuvosto käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös

Ei muita käsiteltäviä asioita.