Vammaisneuvosto, kokous 15.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Vammaisneuvoston jäsenten esille ottamat asiat

Ehdotus

Käsitellään vammaisneuvoston järjestöjäsenten esille ottamat ajankohtaiset asiat.

Päätös

Vammaisneuvosto kävi keskustelua seuraavista jäsenten esiin nostamista asioista:

  • Neuvosto kävi keskustelua vammaispalvelujen laitosruokailun ruuan laadusta. Merkitään tiedoksi, että ruuan laatua seurataan jokaisessa yksikössä viikoittain ja että ateriapalvelujen tilanteesta raportoidaan aluehallitukselle säännöllisesti. 
  • Keski-Uudenmaan vammaismessut järjestetään 5.10. Järjestämisvastuussa on Järvenpää. Järjestäjätahoa on pyydetty olemaan yhteydessä myös Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vammaispalveluihin. 
  • Hoitotarvikejakeluvälin tiheämmän toimitusvälin järjestämistä toivotaan edelleen selvitettävän.