Vammaisneuvosto, kokous 15.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Vammaisneuvoston toimintakertomus vuodelta 2023

VAKEDno-2023-2090

Perustelut

Vammaisneuvosto laatii vuosittain toiminnastaan toimintakertomuksen. Liitteenä luonnos vammaisneuvoston vuoden 2023 toimintakertomuksesta. 

Ehdotus

Vammaisneuvosto päättää hyväksyä vammaisneuvoston toimintakertomuksen vuodelta 2023.

Päätös

Vammaisneuvosto hyväksyi vammaisneuvoston toimintakertomuksen vuodelta 2023 liitteen mukaisesti.