Vammaisneuvosto, kokous 15.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Vantaan ja Keravan palveluverkkosuunnitelman​ valmistelu​

VAKEDno-2024-460

Perustelut

Tilakeskuspäällikkö Pasi Salo esittää vammaisneuvostolle Vantaan ja Keravan palveluverkkosuunnitelman​ valmistelu​a. 

Ehdotus

Vammaisneuvosto merkitsee esityksen Vantaan ja Keravan palveluverkkosuunnitelman valmistelusta tiedoksi.

Päätös

Vammaisneuvosto merkitsi esityksen Vantaan ja Keravan palveluverkkosuunnitelman valmistelusta tiedoksi. Lisäksi vammaisneuvosto piti tärkeänä, että hyvinvointialueen kiinteistöjen esteettömyyttä arvioidaan ja kiinteistöille tehdään esteettömyyskartoituksia. 

Kokouskäsittely

Pasi Salo saapui kokoukseen etäyhteydellä tämän asian käsittelyn ajaksi klo 15.10-15.40. 

Kirsi Varonen ja Päivi Aaltonen saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15.34.