Vammaisneuvosto, kokous 5.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Muut asiat

Ehdotus

Vammaisneuvosto käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös

Merkitään tiedoksi, että elokuussa järjestetään yhteistapaaminen hyvinvointialueen vammaisneuvoston puheenjohtajiston sekä Vantaan ja Keravan vammaisneuvostojen puheenjohtajiston ja koordinaattorien kesken neuvostotyöskentelyn ja yhteistyön kehittämiseksi.