Vammaisneuvosto, kokous 5.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Vammaisneuvoston jäsenten esille ottamat asiat

Ehdotus

Käsitellään vammaisneuvoston järjestöjäsenten esille ottamat ajankohtaiset asiat.

Päätös

Vammaisneuvosto kävi keskustelua seuraavista jäsenten esiin nostamista asioista:

  • Kehitetään jatkossa vammaisneuvoston jäsenten mahdollisuutta nostaa asioita kokouksen asialistalle. Jäsenille lähetään jatkossa muistutusviesti ennen tulevan kokouksen listapalaveriajankohtaa.
  • Ikääntyneiden hyvinvointityöryhmään nimetty Rainer Skogberg jättäytyy syksyn alussa pois työryhmätyöskentelystä. Päätettiin, että kartoitetaan uutta työryhmäedustajaa kunnallisten vammaisneuvostojen kautta Vantaan ja Keravan syksyn ensimmäisissä vammaisneuvoston kokouksissa.