Vammaisneuvosto, kokous 5.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toimijoiden perehdyttäminen YK:n vammaissopimukseen

VAKEDno-2023-1803

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Aluevaltuuston kokouksessa 23.10.2023 § 113 jätettiin Elina Nykyrin valtuustoaloite koskien hyvinvointialueen toimijoiden perehdyttämistyä YK:n vammaissopimukseen sekä aluevaltuuston kokousten saavutettavuuden kehittämistä. Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 22 aluevaltuutettua.

Valtuustoaloite esiteltiin vammaisneuvoston kokouksessa 15.2.2024. Vammaisneuvosto totesi päätöksessään, että vammaisneuvosto tukee jätettyä valtuustoaloitetta koskien hyvinvointialueen toimijoiden perehdyttämistyä YK:n vammaissopimukseen sekä aluevaltuuston kokousten saavutettavuuden kehittämistä ja sitoutuu aloitteen tavoitteisiin.

Hyvinvointialueen toimijoiden perehdytys suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä hyvinvointialueen vammaisneuvoston ja vammaisjärjestöjen kanssa. Yhteistyölähtöisellä menetelmällä perehdytys ei rajoitu pelkästään tiedon jakamiseen, vaan se myös rakentaa siltoja eri sidosryhmien välille, mikä edistää sitoutumista vammaissopimuksen periaatteiden käytännön toteuttamiseen. 

Ehdotus

Vammaisneuvosto suunnittelee hyvinvointialueen toimijoiden perehdytyksen järjestämisen käytännön toteutusta ja jatkotoimenpiteitä. 

Päätös

Vammaisneuvosto kävi keskustelua hyvinvointialueen toimijoiden YK:n vammaissopimukseen perehdyttämisen järjestämisestä ja suunnitteli jatkotoimenpiteitä seuraavasti: 

  • Kehitysvammaisten tukiliitto järjestää 23.5.2024 teamsin välityksellä tapahtuman "Kehitysvammainen ihminen hyvinvointialueen asukkaana, valtakunnallinen infotilaisuus", josta viestitään hyvinvointialueen toimijoille. Tapahtuma on tarkoitettu aluevaltuutetuille, alueellisten vammaisneuvostojen jäsenille, alueiden lautakuntien ja jaosten jäsenille sekä vammaispalveluiden työntekijöille ja viranhaltijoille. 
  • Vammaisneuvoston jäsenet kartoittavat taustajärjestöjensä perehdytysmateriaaleja sekä kokemusasiantuntijoita perehdytystilaisuuden järjestämiseksi.
  • Vammaisneuvosto jatkaa perehdyttämisen suunnittelua kokouksessaan 5.6.2024. 

Ehdotus

Vammaisneuvosto jatkotyöstää hyvinvointialueen toimijoiden perehdytyksen järjestämisen käytännön toteutusta. 

Päätös

Vammaisneuvosto kävi keskustelua hyvinvointialueen toimijoiden YK:n vammaissopimukseen perehdyttämisen järjestämisestä ja suunnitteli jatkotoimenpiteitä seuraavasti: 

  • Suunnitellaan perehdytysvideoiden toteuttamista yhdessä toimialan viestinnän partnerin kanssa. 
  • Kontaktoidaan Invalidiliiton juristia sekä taustajärjestöjen kokemusasiantuntijoita perehdyttämisvideoita varten.