Nationalspråksnämnden, möte 02-06-2022

Protokollet är granskat

§ 11 Tidsplan för nationalspråksnämndens sammanträden för hösten 2022

VAKEDno-2022-145

Beredare

 • Kaisa Kamppi, Hallinnon erityisasiantuntija/Specialsakkunnig inom förvaltning, kaisa.kamppi@vakehyva.fi

Beskrivning

Enlig 137 § i Vanda och Kervo välfärdsområdets förvaltningsstadga beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden. Ett organ ska också sammankallas när ordföranden eller, om ordföranden har förhinder, vice ordföranden anser det vara påkallat eller när majoriteten av ledamöterna hos ordföranden gör en framställning om sammanträdet för behandlingen av berörda ärende. Ordföranden bestämmer då tidpunkten för sammanträdet. Ordföranden kan av grundad anledning ställa in ett sammanträde. 

Beslutsförslaget innehåller ett förslag om en tidsplan för sammanträden under hösten 2022. 

Beslutsförslag

Föredragande

 • Olli Huuskonen, Johtajaylilääkäri, olli.huuskonen@vakehyva.fi

​​​​​Nationalspråksnämnden beslutar;

1. att godkänna följande tidsplan för sammanträdena under våren 2022: 

 • Tisdagen den 23.8. Kvällsskola
 • Tordagen den 1.9. Sammanträde
 • Onsdagen den 28.9.- tordagen den 29.9. Nationalspråknämndens seminarium. Tema: Bearbetning av förslaget till strategi, budget och svensk servicestruktur
 • Tisdagen den 11.10. Sammanträde (b.la. yttrande gällande välfärdsområdets strategi)
 • Onsdagen den 26.10. Kvällsskola
 • Tordagen den 3.11. Sammanträde
 • Tisdagen den 29.11. Kvällsskola
 • Onsdagen den 7.12. Sammanträde 

 

2.  att sammanträdena börjar kl. 18:00.

Ändringar i tidsplanen för sammanträdena är möjliga. 

Beslut

​​​​​Nationalspråksnämnden beslutar;

1. att godkänna följande tidsplan för sammanträdena under våren 2022: 

 • Tisdagen den 23.8. Kvällsskola
 • Tordagen den 1.9. Sammanträde
 • Onsdagen den 28.9.- tordagen den 29.9. Nationalspråknämndens seminarium. Tema: Bearbetning av förslaget till strategi, budget och svensk servicestruktur
 • Tisdagen den 11.10. Sammanträde (b.la. yttrande gällande välfärdsområdets strategi)
 • Onsdagen den 26.10. Kvällsskola
 • Tordagen den 3.11. Sammanträde
 • Tisdagen den 29.11. Kvällsskola
 • Onsdagen den 7.12. Sammanträde 

 

2.  att sammanträdena börjar kl. 18:00.

3. att kvällskolorna hålls kl. 16.30-18.30 

Ändringar i tidsplanen för sammanträdena är möjliga. 

Möte hantering

Under diskussionen föreslogs det att tiderna för nämndens kvällskolor skulle fastställas till kl. 16.30-18.30. 

Förslaget godkändes enhälligt efter diskussion.

Mer information om beslutet ges av specialsakkunnig inom förvaltning,​ kaisa.kamppi@vantaa.fi.