Nationalspråksnämnden, möte 03-05-2022

Protokollet är granskat

§ 4 Presentation om Vanda och Kervo välfärdsområdets organisation

VAKEDno-2022-143

Beskrivning

Under nationalspråksnämndens första sammanträde ska nämnden göras bekant med välfärdsområdets funktioner i stort, Vanda och Kervo välfärdsområdets organisation samt nationalspråksnämndens uppgifter och behörighet. 

Som andra informationsärendet presenterar Olli Huuskonen, förändringsledaren för social- och hälsovårdsreformen samt föredragande för nämnden, Vanda och Kervo välfärdsområdets organisationsskiss. 

Beslutsförslag

Föredragande

  • Olli Huuskonen, Johtajaylilääkäri, olli.huuskonen@vakehyva.fi

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna informationen för kännedom.  

Beslut

Beslutsförslaget godkändes enhälligt efter diskussion.

Mer information om beslutet ges av förändringsledare för social- och hälsovårdsreformen, olli.huuskonen@kerava.fi.