Nationalspråksnämnden, möte 03-05-2022

Protokollet är granskat

§ 3 Presentation om välfärdsområdets uppgifter och roll

VAKEDno-2022-143

Beskrivning

Under nationalspråksnämndens första sammanträde ska nämnden göras bekant med välfärdsområdets uppgifter och roll i stort, Vanda och Kervo välfärdsområdets organisation samt nationalspråksnämndens uppgifter och behörighet.  

Som första informationsärendet presenterar Olli Huuskonen, förändringsledaren för social- och hälsovårdsreformen samt föredragande för nämnden, välfärdsområdets roll och uppgifter.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Olli Huuskonen, Johtajaylilääkäri, olli.huuskonen@vakehyva.fi

Nationalspråksnämnen beslutar att anteckna informationen för kännedom.  

Beslut

Beslutsförslaget godkändes enhälligt efter diskussion.

Mer information om beslutet ges av förändringsledare för social- och hälsovårdsreformen, olli.huuskonen@kerava.fi.