Nationalspråksnämnden, möte 07-12-2022

Protokollet är granskat

§ 33 Föredragandes lägesöversikt 

VAKEDno-2022-143

Beskrivning

Olli Huuskonen, förändringsledaren för social- och hälsovårdsreformen samt föredragande för nämnden, informerar nämnden om aktuella ärenden beträffande beredningsarbetet som drar mot sitt slut.

 

Beslutsförslag

Föredragande:

Olli Huuskonen, förändringsledaren för social- och hälsovårdsreformen, olli.huuskonen@kerava.fi

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna ärendet till kännedom.

 

Beslut

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna ärendet till kännedom.