Områdesfullmäktige, möte 14-03-2023

Protokollet är granskat

§ 22 Tidsplan för områdesstyrelsens och områdesfullmäktiges sammanträden hösten 2023

VAKEDno-2022-170

Tidigare behandling

Beskrivning

Asian valmistelija: vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos

Hallintosäännön 141 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös,​ milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielin jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.   

Päätösehdotuksessa on ehdotus aluehallituksen ja aluevaltuuston syksyn 2023 kokousaikataulusta. Ehdotetussa on huomioitu aluehallituksen ja aluevaltuuston kokousten sujuva rytmitys,​ sekä se,​ etteivät kokoukset menisi päällekkäin Vantaan kaupungin tai Keravan kaupungin kaupunginvaltuustojen tai kaupunginhallitusten kokousten kanssa.

Lisäksi oheismateriaalina on alustava luonnos siitä, miten aluehallituksen ja aluevaltuuston selostustilaisuudet saataisiin sovitettua em. kokousajankohtien mukaisesti.

Beslutsförslag

Aluehallitus päättää:

 1. hyväksyä syksyn 2023 kokousaikataulut seuraavasti:  
  • aluehallituksen kokous tiistaina 22.8.2023 klo 9.30-12
  • aluehallituksen kokous tiistaina 5.9.2023 klo 9.30-12
  • aluehallituksen kokous tiistaina 26.9.2023 klo 9.30-12
  • aluehallituksen kokous tiistaina 10.10.2023 klo 9.30-12
  • aluehallituksen kokous tiistaina 7.11.2023. klo 9.30-12
  • aluehallituksen kokous tiistaina 28.11.2023 klo 9.30-12
  • aluehallituksen kokous maanantaina 18.12.2023 klo 9.30-12
    
 2. esittää aluevaltuustolle,​ että aluevaltuusto päättää hyväksyä syksyn 2023 kokousaikataulut seuraavasti: 
  • aluevaltuuston kokous maanantaina 11.9.2023 klo 18 alkaen
  • aluevaltuuston seminaari maanantaina 25.9.2023 (koko päivän seminaari)
  • aluevaltuuston kokous maanantaina 23.10.2023 klo 18 alkaen
  • aluevaltuuston kokous tiistaina 12.12.2023 klo 18 alkaen
    

Muutokset kokousaikatauluun ovat mahdollisia. 

Beslut

Aluehallitus päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen:

 1. hyväksyä syksyn 2023 kokousaikataulut seuraavasti:  
  • aluehallituksen kokous tiistaina 22.8.2023 klo 9.30-12
  • aluehallituksen kokous tiistaina 5.9.2023 klo 9.30-12
  • aluehallituksen kokous tiistaina 26.9.2023 klo 9.30-12
  • aluehallituksen kokous tiistaina 10.10.2023 klo 9.30-12
  • aluehallituksen kokous tiistaina 7.11.2023. klo 9.30-12
  • aluehallituksen kokous tiistaina 28.11.2023 klo 9.30-12
  • lisäksi joulukuulle yksi kokous, jonka ajankohta päätetään myöhemmin erikseen;
    
 2. esittää aluevaltuustolle,​ että aluevaltuusto päättää hyväksyä syksyn 2023 kokousaikataulut seuraavasti: 
  • aluevaltuuston kokous maanantaina 11.9.2023 klo 18 alkaen
  • aluevaltuuston seminaari maanantaina 25.9.2023 (koko päivän seminaari)
  • aluevaltuuston kokous maanantaina 23.10.2023 klo 18 alkaen
  • aluevaltuuston kokous tiistaina 12.12.2023 klo 18 alkaen
    
 3. että aluehallituksen selostustilaisuudet pidetään klo 14.30-16.30.
   

Muutokset kokousaikatauluun ovat mahdollisia. 

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår för välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige beslutar att godkänna tidsplanen för sammanträdena under hösten 2023 enligt följande:

 • välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde måndagen den 11 september 2023 kl. 18:00
 • välfärdsområdesfullmäktiges seminarium måndagen den 25 september 2023 (hela dagen)
 • välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde måndagen den 23 oktober 2023 kl. 18:00
 • välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde tisdagen den 12 december 2023 kl. 18:00

Ändringar i tidsplanen för sammanträdena är möjliga.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes enhälligt efter diskussionen. Därtill korrigerades tidpunkten för områdesfullmäktiges informationsmöte den 7.12.2023 som finns i det kompletterande materialet till 15–17 (tidigare 17–19).

Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi