Aluehallitus, kokous 5.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 211 Luottamushenkilön eronpyyntö – aluevaltuuston varajäsen Jari Jääskeläinen

VAKEDno-2023-3230

Perustelut

Asian valmistelija: hallinnon asiantuntija Kaarlo Suutarinen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuuston varajäsen Jari Jääskeläinen on toimittanut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 23.8.2023 eroanomuksen aluevaltuuston varajäsenyydestä henkilökohtaisiin syihin vedoten.

Hyvinvointialuelain (611/2021) 76 §:n mukaan vaalikelpoinen hyvinvointialueen luottamustoimeen on henkilö:
1) joka on kyseisen hyvinvointialueen asukas;
2) jolla on jollakin hyvinvointialueella äänioikeus aluevaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Hyvinvointialueesta annetun lain (hyvinvointialuelaki) 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Aluevaltuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Hyvinvointialuelain 25 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen vaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua. Edelleen vaalilain (714/1998) 143 m §:n mukaan, jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, aluevaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja hyvinvointialueesta annetun lain 25 §:n mukaisesti. Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi tässä pykälässä olevien säännösten nojalla, varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi.

Ehdotus

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että:

  1. aluevaltuusto myöntää hyvinvointialuelain 75 §:n mukaisesti Jari Jääskeläiselle eron aluevaltuuston varajäsenyydestä;
  2. aluevaltuuston puheenjohtaja pyytää aluevaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun Vasemmistoliiton valtuustoryhmään hyvinvointialuelain 25 §:n mukaisesti. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.