Aluehallitus, kokous 5.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 212 Turvallisuuden ja varautumisen periaatteiden hyväksyminen

VAKEDno-2023-3220

Perustelut

Asian valmistelija: turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Jaana Lehtonen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 98 §:n mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päättää turvallisuuden ja varautumisen periaatteista. Liittenä on aluevaltuustolle laadittu ehdotus Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen turvallisuuden ja varautumisen periaatteista. Hyvinvointialueen turvallisuuden ja varautumisen tavoitteet asetetaan valtuustokausittain, ja pitkäaikaisena päämääränä on saavuttaa ja ylläpitää korkea turvallisuuden ja varautumisen taso.

Hyvinvointialueiden turvallisuutta ja varautumista sääntelevä lainsäädäntö huomioi hyvinvointialueen velvoitteita varautumiseen ja jatkuvuuden hallintaan monilla tavoin. Eri ministeriöiden alaisuudessa tapahtuva ohjaus asettaa kuitenkin kokonaisuuden tarkastelun välttämättömäksi, jotta kaikkien toimialojen velvoitteista muodostuu kokonaisuus. Turvallisuuden ja varautumisen periaatteet kokoaa yhteen hyvinvointialueen organisaatioturvallisuuden ja varautumisen kokonaisuuden ja täydentää hallintosäännön kirjauksia.

Turvallisuudella tarkoitetaan tässä asiayhteydessä organisaatioturvallisuuden kokonaisuutta, jolla pyritään varmistamaan organisaation toiminnan jatkuvuus kaikissa tilanteissa. Varautuminen on yksi osa organisaation turvallisuuden hallintaa ja siihen sisältyy mm. valmiussuunnittelu ja jatkuvuudenhallinta, sekä näihin liittyvät koulutukset ja valmiusharjoitukset.

Hyvinvointialueen turvallisuus on yhteinen asia, joka tarvitsee onnistuakseen jokaisen henkilön sitoutumista ja pitkäjänteistä turvallisuuskulttuurin- ja ajattelutavan ylläpitämistä. Hyvinvointialueen turvallisuustoiminnan, varautumisen ja valmiussuunnittelun laadukkaassa toteuttamisessa keskeisiä menestystekijöitä ovat henkilöstön sitouttaminen, toimialojen keskinäinen integraatio ja yhteistoiminta.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 98 §:n mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päättää turvallisuuden ja varautumisen periaatteista. Hyvinvointialueen aluehallitus päättää turvallisuuden ja varautumisen järjestämisen käytännön toteutuksesta aluevaltuuston päättämien periaatteiden mukaisesti, ottaen huomioon sopimuksellisen varautumisen. Hyvinvointialuejohtaja päättää valmiussuunnitelman yleisen osan hyväksymisestä.

Liitteenä oleva ehdotus hyvinvointialueen turvallisuuden ja varautumisen periaatteista kokoaa yhteen hyvinvointialueen organisaatioturvallisuuden ja varautumisen kokonaisuuden ja täydentää hallintosäännön kirjauksia.

Turvallisuuden ja varautumisen periaatteet sisältävät seuraavat osa-alueet:

  • Turvallisuuden ja varautumisen lainsäädäntöperusta
  • Turvallisuuden ja varautumisen käsitteet          
  • Turvallisuuden ja varautumisen periaatteet     
  • Turvallisuuden ja varautumisen vastuut ja tehtävät                
  • Hyvinvointialueen organisaatioturvallisuuden osa-alueet ja vastuut                      
  • Turvallisuuden ja varautumisen tahtotila
     

Näiden periaatteiden hyväksymisen jälkeen syksyn 2023 aikana on tarkoitus koota turvallisuuden ja varautumisen koskevat ohjeet ja menettelytavat turvallisuuden ja varautumisen käsikirjaan.

Ehdotus

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää hyväksyä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen turvallisuuden ja varautumisen periaatteet liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.