Pelastuslautakunta, kokous 18.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio ja käyttösuunnitelma 2023

VAKEDno-2023-135

Perustelut

Valmistelija: talouspäällikkö Henna Sandvik​​​​​​ ja pelastuspäällikkö Jussi Rahikainen

 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio 2023

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen lautakunnan talousarvioesitys hyväksyttiin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuustossa 20.12.2022 § 108 esityksen mukaisesti.

Pelastuslaitoksen koko talousarvio on noin 46,8 M euroa.

 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttösuunnitelma 2023

Pelastustoimen toimintakulut ovat noin 32 M euroa ja toimintatuotot noin 1 M euroa. Näin ollen pelastustoimen maksuosuudet vuonna 2023 ovat Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle noin 15,2 M euroa ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle noin 15,8 M euroa. Vuonna 2023 kustannukset jaetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti aiempien vuosien kuntaosuuksien mukaisesti.

Ensihoidon toimintakulut ovat noin 14 M euroa ja toimintatuotot noin 4,2 M euroa, jolloin HUS maksuosuus on noin 9,8 M euroa.

Ehdotus

Pelastuslautakunta päättää:

 

  1. vahvistaa liitteenä oleva Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio vuodeksi 2023;
  2. hyväksyä liitteenä oleva Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttösuunnitelma vuodeksi 2023;
  3. valtuuttaa pelastuslaitoksen talousarvion ja käyttösuunnitelman valmistelijoita tekemään hyväksyttyyn pelastuslaitoksen talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan teknisiä korjauksia.

Päätös

Pelastuslautakunta päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen:

1.     hyväksyä liitteenä oleva Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttösuunnitelma vuodeksi 2023;

2.     valtuuttaa pelastuslaitoksen käyttösuunnitelman valmistelijoita tekemään hyväksyttyyn pelastuslaitoksen käyttösuunnitelmaan teknisiä korjauksia.

 

Lisätietoja päätöksestä antaa pelastusjohtaja Jyrki Landstedt,

jyrki.landstedt@vakehyva.fi