Pelastuslautakunta, kokous 18.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Pelastusjohtajan sijaiset 2023

VAKEDno-2023-137

Perustelut

Valmistelija: pelastuspäällikkö Jyrki Landstedt

 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 24§ mukaan pelastuslautakunnan toimivaltaan kuuluu päättää pelastuslaitoksen toimialajohtajan avoimen viran hoitajasta ja sijaisesta sekä toimialajohtajan irtisanomisesta, virasta pidättämisestä, lomauttamisesta ja eron myöntämisestä.

 

Pelastusjohtajan esitys:

Päätetään määrätä pelastusjohtaja Jyrki Landstedtin viransijaiset hänen estyneenä ollessaan 1.1.2023 alkaen seuraavasti:

1. sijainen pelastustoimen palvelualuejohtaja

2. sijainen pelastuspäällikkö Jorma Alho

3. sijainen pelastuspäällikkö Jussi Rahikainen

4. sijainen riskienhallintapäällikkö Kati Tillander

5. sijainen ensihoitopäällikkö Kaisa Ahonen

6. päivystävä päällikkö vahvistetun listan mukaisesti

Ehdotus

Pelastuslautakunta päättää hyväksyä pelastusjohtaja Jyrki Landstedtin viransijaiset hänen estyneenä ollessaan 1.1.2023 alkaen seuraavasti:

1. sijainen pelastustoimen palvelualuejohtaja

2. sijainen pelastuspäällikkö Jorma Alho

3. sijainen pelastuspäällikkö Jussi Rahikainen

4. sijainen riskienhallintapäällikkö Kati Tillander

5. sijainen ensihoitopäällikkö Kaisa Ahonen

6. päivystävä päällikkö vahvistetun listan mukaisesti

Päätös

Pelastuslautakunta päätti yksimielisesti ilman keskustelua hyväksyä pelastusjohtajan sijaiset esityksen mukaisesti.

 

Lisätietoja päätöksestä antaa pelastusjohtaja Jyrki Landstedt,

jyrki.landstedt@vakehyva.fi