Pelastuslautakunta, kokous 18.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Pelastuslautakunnan kokousajat vuodelle 2023

VAKEDno-2022-822

Perustelut

Hallintosäännön 141 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, kun puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Kevään 2023 kokousaikatauluesitys on sovitettu yhteen mm. hyvinvointialueiden hallitusten ja valtuustojen kokousten kanssa:

  • keskiviikko 22.2.2023 klo 17
  • keskiviikko 22.3.2023 klo 17
  • keskiviikko 26.4.2023 klo 17
  • keskiviikko 24.5.2023 klo 17

Ehdotus

Pelastuslautakunta päättää hyväksyä seuraavat kokousajat vuodelle 2023:

  • keskiviikko 22.2.2023 klo 17
  • keskiviikko 22.3.2023 klo 17
  • keskiviikko 26.4.2023 klo 17
  • keskiviikko 24.5.2023 klo 17

Päätös

Pelastuslautakunta päätti yksimielisesti ilman keskustelua hyväksyä esityksen mukaiset kokousajat vuodelle 2023.

 

Lisätietoja päätöksestä antaa pelastusjohtaja Jyrki Landstedt,

jyrki.landstedt@vakehyva.fi