Områdesfullmäktige, möte 14-03-2023

Protokollet är granskat

§ 23 Fullmäktigemotioner (additional)

Beskrivning

Under sammanträdet lämnades följande fullmäktigemotioner:

 

1. Gashaw Bibanis fullmäktigemotion ”En tjänst för lätt stöd för äldre som inte uppfyller kraven för hemvård eller rehabilitering” Fullmäktigemotionen har undertecknats av 15 välfärdsområdesledamöter. Fullmäktigemotionen hade följande lydelse:

I Vanda och Kervo välfärdsområdes serviceutbud ingår inga kontinuerliga stödtjänster för självständiga äldre personer som fungerar förebyggande samt som ger dem stöd att bo hemma och klara sig bättre i vardagen.

Till VAKE:s serviceutbud bör läggas till en tjänst för lätt stöd som möjliggör att det utan tidsfrist kan finnas någon vid den äldre personens sida. Målet är att stödja äldre personers funktionsförmåga och stärka de förutsättningar som främjar välbefinnandet.

Med hjälp av tjänsten stöder vi äldre personers möjlighet att klara sig själva i vardagen och därtill förebygger vi marginalisering. För många är det oproportionerligt svårt att exempelvis klara av att kartlägga utbudet av tjänster. Tjänsten kan förverkligas inom ramen för befintliga strukturer, såsom seniorrådgivningen.

Förebyggande åtgärder är vettiga sätt att svara på det växande behovet av stöd åt äldre personer, både ur ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv.

På basis av ovanstående föreslår vi ledamöter som undertecknat motionen att VAKE:s serviceutbud utvidgas med en tjänst för lätt stöd för äldre.”

 

2. Vänsterförbundets fullmäktigegrupps fullmäktigemotion ”Avslutande av Attendo/SOL-gruppens måltids- och rengöringstjänster” Fullmäktigemotionen har undertecknats av fullmäktigeledamöterna i Vänsterförbundets fullmäktigegrupp samt en annan fullmäktigeledamot. Fullmäktigemotionen hade följande lydelse:

Vanda och Kervo välfärdsområde har konkurrensutsatt sina måltids- och rengöringstjänster. Vid sitt sammanträde den 6.9.2022 beslutade områdesstyrelsen att anskaffa måltids- och städservice av Attendo Majakka Oy och Sol Palvelut-gruppen på så sätt att kontraktsperioden gäller i 48 månader från det att kontraktet undertecknats (7.10.2022), efter vilket kontraktet fortsätter tills vidare.

Responsen om den nya serviceproducenten har varit negativ från början. För en tid sedan uppmärksammades ett fall där en kund inom hemservicen i Kervo hade fått en måltid bestående av löst potatismos och en och en halv korv. Dessutom serveras inte längre efterrätt till lunchen. I mitten av mars fick fullmäktigeledamöterna respons om att saft hade tagits bort från dryckesmenyn i ett vårdhem i Kervo. Efter den uppståndelse som följde återinfördes dock saften.

I början av februari 2023 bad områdesstyrelsen enhälligt om en utredning av problemen inom måltidstjänsterna. Utredningen gjordes av tjänstemän och överlämnades till områdesstyrelsen den 14.3.

Enligt de mer än 200 reklamationer som inkommit efter början av året har kunderna ibland fått fel måltid, måltiden var inte passande för kundens diet eller innehöll allergener, maten var inte tillräckligt varm, portionerna var för små, måltider för olika avdelningar har blandats ihop, i den puréade maten fanns fel sallad eller dateringen var inte korrekt märkta.

Flera av måltidstjänstens kunder är äldre eller funktionshindrade personer i utsatta situationer vilket kan betyda att de har mycket begränsade resurser för att lämna in klagomål. Samtidigt är en riktig och tillräcklig kost särskilt viktig för äldre personer med dålig hälsa samt för kunder inom hälso- och sjukvården som återhämtar sig från sjukdom.

Beslutsfattarna har försäkrats om att kostnaden för måltidstjänsten nu är densamma som före konkurrensutsättningen. I samband med utredningen kom det fram att Attendo Majakka och Sol Palvelut-gruppen har en täckning på 5 % på sin måltidstjänstverksamhet. Det är uppenbart att denna täckning är bort från andra kostnader och därmed till exempel matens kvalitet.

På basis av det som skrivits ovan gör vi fullmäktigeledamöter som undertecknat följande fullmäktigemotion:

* Vanda och Kervo välfärdsområde inleder en utredning för att förbereda sig för avslutandet av de måltids- och rengöringstjänster som tillhandahålls av Attendo och SOL Palvelut-gruppen, i syfte att klart förbättra kvaliteten på maten.”

Beslut

Områdesfullmäktige beslutade enhälligt att anteckna för kännedom de inkomna fullmäktigemotionerna och sända dem för beredning i välfärdsområdesstyrelsen.

Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.