Områdesfullmäktige, möte 23-10-2023

Protokollet är granskat

§ 112 Tidsplan för välfärdsområdesstyrelsens och välfärdsområdesfullmäktiges sammanträden under år 2024

VAKEDno-2023-3656

Tidigare behandling

Beskrivning

Asian valmistelija: vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos

Hallintosäännön 140 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös,​ milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielin jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.   

Päätösehdotuksessa on ehdotus aluehallituksen ja aluevaltuuston koko vuoden 2024 kokousaikataulusta. Ehdotetussa on huomioitu aluehallituksen ja aluevaltuuston kokousten sujuva rytmitys,​ sekä se,​ etteivät kokoukset menisi päällekkäin Vantaan kaupungin tai Keravan kaupungin kaupunginvaltuustojen tai kaupunginhallitusten kokousten kanssa.

Beslutsförslag

Aluehallitus päättää:

 1. hyväksyä kevään 2024 kokousaikataulut seuraavasti:  
  • aluehallituksen kokous tiistaina 23.1.2024 klo 9.30, selostustilaisuus torstaina 18.1.2024 klo 14
  • aluehallituksen kokous tiistaina 13.2.2024 klo 9.30, selostustilaisuus torstaina 8.2.2024 klo 14
  • aluehallituksen iltakoulu tiistaina 27.2.2024 klo 14
  • aluehallituksen kokous tiistaina 5.3.2024 klo 9.30, selostustilaisuus torstaina 29.2.2024 klo 14
  • aluehallituksen kokous tiistaina 26.3.2024 klo 9.30, selostustilaisuus torstaina 21.3.2024 klo 14
  • aluehallituksen seminaari to-pe 4.-5.4.2024
  • aluehallituksen kokous tiistaina 16.4.2024 klo 9.30, selostustilaisuus to 11.4.2024 klo 14
  • aluehallituksen kokous tiistaina 14.5.2024 klo 9.30, selostustilaisuus (+iltakoulu) to 2.5.2024 klo 14
  • aluehallituksen iltakoulu tiistaina 28.5.2024 klo 14
  • aluehallituksen kokous tiistaina 18.6.2024 klo 9.30, selostustilaisuus to 13.6.2024 klo 14
 2. esittää aluevaltuustolle,​ että aluevaltuusto päättää hyväksyä kevään 2024 kokousaikataulut seuraavasti: 
  • valtuustojen yhteinen hyte-seminaari keskiviikkona 14.2.2024 klo 9-12 (yhdessä Keravan ja Vantaan kaupunginvaltuustojen kanssa)
  • aluevaltuuston kokous maanantaina 4.3.2024 klo 18, selostustilaisuus torstaina 29.2.2024 klo 17
  • aluevaltuuston kokous maanantaina 29.4.2024 klo 18, selostustilaisuus torstaina 25.4.2024 klo 17
  • aluevaltuuston talous- ja strategiaseminaari to-pe 23.-24.5.2024
  • aluevaltuuston kokous maanantaina 10.6.2024 klo 18, selostustilaisuus torstaina 6.6.2024 klo 17
 3. hyväksyä syksyn 2024 kokousaikataulut seuraavasti:  
  • aluehallituksen kokous tiistaina 20.8.2024 klo 9.30, selostustilaisuus torstaina 15.8.2024 klo 14
  • aluehallituksen iltakoulu tiistaina 3.9.2024 klo 14
  • aluehallituksen kokous tiistaina 17.9.2024 klo 9.30, selostustilaisuus torstaina 12.9.2024 klo 14
  • aluehallituksen kokous tiistaina 8.10.2024 klo 9.30, selostustilaisuus torstaina 3.10.2024 klo 14
  • aluehallituksen iltakoulu torstaina 10.10.2024 klo 14
  • aluehallituksen seminaari torstaina 23.10.2024
  • aluehallituksen kokous tiistaina 5.11.2024 klo 9.30, selostustilaisuus torstaina 23.10.2024 (seminaarin yhteydessä)
  • aluehallituksen iltakoulu tiistaina 19.11.2024 klo 14
  • aluehallituksen kokous tiistaina 26.11.2024 klo 9.30, selostustilaisuus torstaina 21.11.2024 klo 14
  • aluehallituksen kokous tiistaina 17.12.2024 klo 9.30, selostustilaisuus torstaina 12.12.2024 klo 14
 4. esittää aluevaltuustolle,​ että aluevaltuusto päättää hyväksyä syksyn 2024 kokousaikataulut seuraavasti: 
  • aluevaltuuston kokous maanantaina 9.9.2024 klo 18, selostustilaisuus torstaina 5.9.2024 klo 17
  • aluevaltuuston talous- ja strategiaseminaari ma 23.9.2024
  • aluevaltuuston kokous maanantaina 28.10.2024 klo 18, selostustilaisuus keskiviikkona 23.10.2024 klo 17
  • aluevaltuuston kokous maanantaina 9.12.2024 klo 18, selostustilaisuus keskiviikkona 4.12.2024 klo 17


Muutokset kokousaikatauluun ovat mahdollisia. 

Beslut

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoa päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Möte hantering

Todettiin teknisenä korjauksena seuraavat muutokset päätösehdotukseen: 18.8.2024 -> 18.1.2024, 21.10.2024 -> 21.11.2024.

Beskrivning

§ 112 Tidsplan för välfärdsområdesstyrelsens och välfärdsområdesfullmäktiges sammanträden under år 2024

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen:

 1. föreslår för välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige beslutar att godkänna följande tidsplan för sammanträdena under våren 2024: 
  • Fullmäktiges gemensamma hyte-seminarium onsdagen den 14.2.2024 kl. 9–12 (tillsammans med Kervo och Vanda stadsfullmäktige)
  • välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde måndagen den 4.3.2024 kl. 18, informationsmöte torsdagen den 29.2.2024 kl. 17
  • välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde måndagen den 29.4.2024 kl. 18, informationsmöte torsdagen den 25.4.2024 kl. 17
  • välfärdsområdesfullmäktiges ekonomi- och strategiseminarium tors.-fre. 23–24.5.2024
  • välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde måndagen den 10.6.2024 kl. 18, informationsmöte torsdagen den 6.6.2024 kl. 17
 2. föreslår för välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige beslutar att godkänna följande tidsplan för sammanträdena under hösten 2024: 
  • välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde måndagen den 9.9.2024 kl. 18, informationsmöte torsdagen den 5.9.2024 kl. 17
  • välfärdsområdesfullmäktiges ekonomi- och strategiseminarium mån. 23.9.2024
  • välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde måndagen den 28.10.2024 kl. 18, informationsmöte torsdagen den 23.10.2024 kl. 17
  • välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde måndagen den 9.12.2024 kl. 18, informationsmöte torsdagen den 4.12.2024 kl. 17


Ändringar i tidsplanen för sammanträdena är möjliga.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes enhälligt.

Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.