Aluevaltuusto, kokous 2.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Koonti valtuustoaloitteista vuodelta 2022

VAKEDno-2022-67

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Asian valmistelija: vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 133 §:n mukaan aluehallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä tuotava aluevaltuustolle tiedoksi luettelo valtuutettujen edellisen vuoden aikana tekemistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Samassa yhteydessä tuodaan luettelo muista aikaisemmin valtuustokauden aikana tehdyistä, edelleen vastaamatta olevista aloitteista.

Koonti vuoden 2022 valtuustoaloitteista:

 • Aluevaltuuston kokouksessa 8.3.2022 jätetyt valtuustoaloitteet:
  • Keskustan aluevaltuustoryhmän valtuustoaloite koskien Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen varautumis- ja pelastussuunnitelman sekä -strategian päivittämistä. Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 21 valtuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 7.4.2022 § 47 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen pelastuslaitoksen valmistelujohtajan valmisteltavaksi.  
   • Aluehallitus käsitteli vastauksen valtuustoaloitteeseen kokouksessaan 20.2022 § 251. Aluevaltuusto päätti kokouksessaan 22.11.2022 § 95 merkitä saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja todeta valtuustoaloitteen lopppuunkäsitellyksi.
  • Antero Eerolan valtuustoaloite koskien Ukrainan sodan uhrien tukemista. Aloitteen on allekirjoittanut 31 valtuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 7.4.2022 § 48  merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen talousvalmistelujohtajan valmisteltavaksi.
   • Vastaus valtuustoaloitteeseen käsitellään aluehallituksen kokouksessa 18.4.2023 omana pykälänään.
  • Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite koskien riittävien mielenterveys- ja päihdepalveluiden turvaamista Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella. Aloitteen on allekirjoittanut 12 valtuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 7.4.2022 § 49  merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen terveydenhuollon palvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi. Vastaus valmistellaan siinä kohtaa, kun terveydenhuollon palvelujen toimialajohtaja on aloittanut työssään.
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
 • Aluevaltuuston kokouksessa 29.3.2022 jätetyt valtuustoaloitteet:
  • Riitta Särkelän ja 46 muun aluevaltuutetun allekirjoittama valtuustoaloite koskien järjestöjen toiminnan tukemista ja yhteistyötä. Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut lisäksi 46 aluevaltuutettua. 
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 7.4.2022 § 50 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen talousvalmistelujohtajan sekä erityisasiantuntijan (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen / osallisuus) valmisteltavaksi.
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
 • Aluevaltuuston kokouksessa 19.4.2022 jätetyt valtuustoaloitteet:
  • Keskustan aluevaltuustoryhmän valtuustoaloite "Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ateriahankintojen kilpailutuksen korkeatasoiset laatuvaatimukset". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 23 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 18.5.2022 § 82 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen hallintovalmistelujohtajan valmisteltavaksi.
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
  • Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite "Ilmasto- ja kestävyysstrategia Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 10 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 18.5.2022 § 83 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen strategiavalmistelun päällikön valmisteltavaksi. 
   • Aluehallitus käsitteli vastauksen valtuustoaloitteeseen kokouksessaan 30.11.2022 § 251. Aluevaltuusto päätti kokouksessaan 22.11.2022 § 95 merkitä saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja todeta valtuustoaloitteen lopppuunkäsitellyksi.
  • KD aluevaltuustoryhmän valtuustoaloite "Valtuustoaloite pysyvien hoito- ja palvelusuhteiden kehittämiseen Vantaa-Kerava hyvinvointialueella". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 28 aluevaltuutettua. 
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 18.5.2022 § 87 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen terveydenhuollon palvelujen toimialajohtajan, lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialajohtajan, vanhusten palvelujen toimialajohtajan sekä aikuissosiaaltiyön ja vammaisten palvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi. Vastaus valmistellaan siinä kohtaa, kun toimialajohtajat ovat aloittaneet työssään.
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
  • Reija Frimanin valtuustoaloite "Kulttuurihyvinvointi osaksi sosiaali- ja terveyspalveluita". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 21 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 18.5.2022 § 84 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen strategiavalmistelupäällikön sekä hyte-asiantuntijan valmisteltavaksi.  
   • Vastaus aloitteeseen käsiteltiin aluehallituksessa 5.10.2022 § 197 ja aluevaltuustossa 22.11.2022 § 96. Aluevaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
   • Uusi vastaus valtuustoaloitteeseen käsitellään aluehallituksen kokouksessa 18.4.2023 omana pykälänään.
  • Jussi Saramon valtuustoaloite "Valtuustoaloite neurokirjostrategian laatimiseksi". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 20 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 18.5.2022 § 86 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen terveydenhuollon palvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi. Vastaus valmistellaan siinä kohtaa, kun toimialajohtajat ovat aloittaneet työssään.
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
  • Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän valtuustoaloite "Ennaltaehkäisevää työtä matalalla kynnyksellä". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 37 aluevaltuutettua. 
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 18.5.2022 § 85 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi. Vastaus valmistellaan siinä kohtaa, kun toimialajohtaja on aloittanut työssään.
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
 • Aluevaltuuston kokouksessa 31.5.2022 jätetyt valtuustoaloitteet:
  • Anne Karjalaisen valtuustoaloite koskien Hyvinvointilähete-toimintamallin selvittämistä apua tarvitsevien ihmisten tueksi yhteisöllisin keinoin yhteistyössä Keravan ja Vantaan alueen kolmannen sektorin kanssa. Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 18 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 22.6.2022 § 119 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen vanhuspalvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi. 
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
  • Marja Ahavan, Anniina Pylsyn ja Olga Gilbertin valtuustoaloite koskien tiimimalli-työtavan käyttöönottoa terveysasemilla Vantaa-Kerava hyvinvointialueella. Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 31 aluevaltuutettua. 
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 22.6.2022 § 120 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen terveydenhuollon palvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi. 
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
  • Sosialidemokraattisen aluevaltuustoryhmän valtuustoaloite koskien selkokielen ottamista Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palvelukieleksi. Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 33 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 22.6.2022 § 121 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen konsernipalvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi.
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
  • Antero Eerolan valtuustoaloite koskien sairaaloissa käynnistettävää etsivää päihdetyötä. Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 15 aluevaltuutettua. 
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 22.6.2022 § 122 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen terveydenhuollon palvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi.
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
 • Aluevaltuuston kokouksessa 21.6.2022 jätetyt valtuustoaloitteet:
  • Tiina Tuomelan valtuustoaloite "Aloite köyhyysneuvoston (köyhyyden vähentämisen neuvosto) perustamiseksi Vantaa-Kerava hyvinvointialueelle". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 22 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 16.8.2022 § 149 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi. 
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
  • Soile Erikssonin valtuustoaloite "Lapsibudjetointi käyttöön Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 35 aluevaltuutettua. 
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 16.8.2022 § 150 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen talousvalmistelujohtajan valmisteltavaksi.
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
  • Antero Eerolan valtuustoaloite "Toimenpiteet ikäihmisten yksinäisyyden lievittämiseksi". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 28 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 16.8.2022 § 151 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen vanhusten palvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi. 
   • Vastaus valtuustoaloitteeseen käsitellään aluehallituksen kokouksessa 18.4.2023 omana pykälänään.
  • Tia Seppäsen, Funda Demirin ja Matilda Stirkkisen valtuustoaloite "Aloite sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämiseksi hyvinvointialueen palveluissa ja asiakaskohtaamisissa". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 25 aluevaltuutettua. 
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 16.8.2022 § 148 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialajohtajan, aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialajohtajan, vanhusten palvelujen toimialajohtajan sekä terveydenhuollon palvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi. 
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
  • Gashaw Bibanin valtuustoaloite "Moninaisuuden huomioiva johtamisstrategia hyvinvointialueelle". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 14 aluevaltuutettua. 
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 16.8.2022 § 152 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen strategiavalmistelun päällikön valmisteltavaksi. 
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
 • Aluevaltuuston kokouksessa 30.8.2022 jätetyt valtuustoaloitteet:
  • Pirjo Luokkalan valtuustoaloite "Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen lähipalvelujen suunnitteluun tulee osallistaa alueen asukkaat, asukas- ja muut yhdistykset sekä alueella toimivat yritykset". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 30 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 14.12.2022 § 281 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen johtajaylilääkärin valmisteltavaksi.
   • Vastaus valtuustoaloitteeseen käsitellään aluehallituksen kokouksessa 18.4.2023 omana pykälänään.
  • Eve Rämön valtuustoaloite "Vantaan-Keravan hyvinvointialue mukaan Mielenturvaa-verkostoon". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 28 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 14.12.2022 § 280 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen terveydenhuollon palvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi.
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
  • Marjo Vackerin, Pia Lohikosken ja Laura Tulikorven valtuustoaloite "Etsivän vanhustyön pysyvän toiminnan järjestäminen  Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 30 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 14.12.2022 § 278 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen vanhusten palvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi.
   • Vastaus valtuustoaloitteeseen käsitellään aluehallituksen kokouksessa 18.4.2023 omana pykälänään.
 • Aluevaltuuston kokouksessa 27.9.2022 jätetyt valtuustoaloitteet:
  • Tuukka Saimenin ja Tanja Aidanjuuren valtuustoaloite "Ei-välttämättömien kustannuksien kohtuullistaminen ja toimintaohjeiden määritteleminen". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 11 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 14.12.2022 § 279 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen konsernipalvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi.
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
  • Elina Nykyrin valtuustoaloite "Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tulee laatia vammaispoliittinen ohjelma ja käyttää yhdenvertaisuusvaikutusten arviointia". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 24 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 14.12.2022 § 282 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen aikuissosiaalityön ja vammaisten palvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi.
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
 • Aluevaltuuston kokouksessa 22.11.2022 jätetyt valtuustoaloitteet:
  • Keskustan aluevaltuustoryhmän valtuustoaloite "Omaishoitajien palvelutarpeiden tunnistaminen ja  jaksamisen tukeminen". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 24 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 14.12.2022 § 283 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen vanhusten palvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi.
   • Vastaus valtuustoaloitteeseen käsitellään aluehallituksen kokouksessa 18.4.2023 omana pykälänään.
  • Valta kuuluu kansalle -aluevaltuustoryhmän valtuustoaloite "Ennakointi lakisääteisen väärinkäytösten ilmiantokanavan perustamiseksi hyvinvointialueelle, ns. Whistleblower-direktiivi". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 11 aluevaltuutettua. 
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 14.12.2022 § 284 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen hallintojohtajan ja tarkastuspäällikön valmisteltavaksi.
   • Aluehallitus käsitteli vastauksen valtuustoaloitteeseen kokouksessaan 28.2.2022 § 54. Aluevaltuusto päätti kokouksessaan 14.3.2023 § 21 merkitä saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja todeta valtuustoaloitteen lopppuunkäsitellyksi.
  • Pia Lohikosken valtuustoaloite "Laaditaan asunnottomuuden poistamiseen tähtäävä ohjelma Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 19 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 14.12.2022 § 285 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen aikuissosiaalityön ja vammaisten palvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi.
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
 • Aluevaltuuston kokouksessa 20.12.2022 jätetyt valtuustoaloitteet:
  • Ulla-Maija Kopran valtuustoaloite "Työ- ja toimintakyvyn sekä eläkemahdollisuuksien selvittelyn yksikkö osaksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen terveyspalveluja". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 34 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 17.1.2023 § 15 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen terveydenhuollon palvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi 20.6.2023 mennessä.
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
  • Marjo Vackerin valtuustoaloite "Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut osaksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen oppilashuoltoa peruskouluissa".  Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 27 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 17.1.2023 § 16 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi 20.6.2023 mennessä.
   • Vastaus valtuustoaloitteeseen käsitellään aluehallituksen kokouksessa 18.4.2023 omana pykälänään.
  • Hanna Holmberg-Soton valtuustoaloite "Rakenteellisen sosiaalityön toteuttaminen ja seuranta hyvinvointialueella". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 25 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 17.1.2023 § 19 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialajohtajien valmisteltavaksi 20.6.2023 mennessä.
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
  • Gashaw Kaisa Bibanin valtuustoaloite "Erityisnuorisotyö osaksi lastensuojelun palvelutarpeenarviointia". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 18 aluevaltuutettua. 
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 17.1.2023 § 17 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi 20.6.2023 mennessä.
   • Vastaus valtuustoaloitteeseen käsitellään aluehallituksen kokouksessa 18.4.2023 omana pykälänään.
  • Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän valtuustoaloite "Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tulee perustaa henkilöstöasioiden lautakunta". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 10 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 17.1.2023 § 18 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen konsernipalvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi 20.6.2023 mennessä.
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
  • Tiina Keskimäen valtuustoaloite "Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tulee edistää hallinnon avoimuutta järjestämällä koulutusta luottamushenkilöille ja viranhaltijoille julkisuuslain velvoitteista". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 14 aluevaltuutettua. 
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 17.1.2023 § 14 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen hallintojohtajan valmisteltavaksi 20.6.2023 mennessä.
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.

Ehdotus

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää merkitä tiedoksi koonni valtuustoaloitteista vuodelta 2022.

Päätös

Aluehallitus päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää merkitä tiedoksi koonnin valtuustoaloitteista vuodelta 2022. Lisäksi aluehallitus päätti todeta, että osa valtuustoaloitteiden vastauksista voi tarvittaessa siirtyä 11.9.2023 pidettävään aluevaltuustoon.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Ehdotus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää merkitä tiedoksi koonnin valtuustoaloitteista vuodelta 2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.