Aluehallitus, kokous 7.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 THL:n alueellinen asiantuntija-arvio 31.1.2023: Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella.

VAKEDno-2023-438

Perustelut

Asian valmistelija: vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos

THL on 31.1.2023 julkaissut alueellisen asiantuntija-arvion (syksy 2022): Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tehtävänä on 1.7.2021 voimaan tulleen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (612/2021) mukaisesti laatia vuosittain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva asiantuntija-arvio valtakunnallisesti, yhteistyöalueittain ja hyvinvointialueittain. Asiantuntija-arvioilla on merkittävä asema sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön, sisäministeriön ja hyvinvointialueiden vuosittaisissa neuvotteluissa, joissa tarkastellaan kunkin alueen järjestämisvastuuseen kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien toteuttamista. 

THL:n kesän ja syksyn 2022 aikana laatimissa arvioissa tarkastellaan uusien hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen lähtötilannetta.

THL:n laatimat arviot perustuvat sekä määrälliseen että laadulliseen aineistoon. Arvioinnissa on hyödynnetty aluekohtaisia indikaattoritietoja, joista merkittävä osa pohjautuu kansalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuusmittaristoon. Mittariston tarjoamat indikaattoritiedot sekä niiden alueellinen ja valtakunnallinen kehitys on raportoitu THL:n vuoden 2022 alkupuolella julkistamassa Sotekuva.fi -verkkopalvelussa. Asiantuntija-arvion KUVA-mittaristoon perustuva tietopohja on ajankohdan 17.6.2022 mukainen.

Arviointien keskeisenä tietopohjana ovat toimineet lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran ja aluehallintovirastojen valvontahavainnot. Ajantasaisen tilannekuvan muodostamisessa on hyödynnetty alueiden hallinnollisia dokumentteja sekä kansallisten viranomaisten tuoreimpia laskelmia ja selvityksiä. Hyvinvointialueiden tilannekuvan tulkintaa on syvennetty ja täydennetty keskusteluissa, joita on käyty hyvinvointialueiden valmistelusta vastaavien toimielinten edustajien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista järjestämisvastuussa olleiden kuntayhtymien ja kuntien edustajien kanssa.

THL:n alueellinen asiantuntija-arvio 31.1.2023 (syksy 2022): "Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella" on liitteenä.

Ehdotus

Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi THL:n alueellisen asiantuntija-arvion 31.1.2023 (syksy 2022): Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

 

Kokouskäsittely

Hankinnan erityisasiantuntija Tarja Kokkonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 11.10.