Områdesfullmäktige, möte 02-05-2023

Protokollet är granskat

§ 38 Sammanställning över fullmäktigemotioner 2022

VAKEDno-2022-67

Tidigare behandling

Beskrivning

Asian valmistelija: vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 133 §:n mukaan aluehallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä tuotava aluevaltuustolle tiedoksi luettelo valtuutettujen edellisen vuoden aikana tekemistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Samassa yhteydessä tuodaan luettelo muista aikaisemmin valtuustokauden aikana tehdyistä, edelleen vastaamatta olevista aloitteista.

Koonti vuoden 2022 valtuustoaloitteista:

 • Aluevaltuuston kokouksessa 8.3.2022 jätetyt valtuustoaloitteet:
  • Keskustan aluevaltuustoryhmän valtuustoaloite koskien Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen varautumis- ja pelastussuunnitelman sekä -strategian päivittämistä. Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 21 valtuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 7.4.2022 § 47 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen pelastuslaitoksen valmistelujohtajan valmisteltavaksi.  
   • Aluehallitus käsitteli vastauksen valtuustoaloitteeseen kokouksessaan 20.2022 § 251. Aluevaltuusto päätti kokouksessaan 22.11.2022 § 95 merkitä saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja todeta valtuustoaloitteen lopppuunkäsitellyksi.
  • Antero Eerolan valtuustoaloite koskien Ukrainan sodan uhrien tukemista. Aloitteen on allekirjoittanut 31 valtuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 7.4.2022 § 48  merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen talousvalmistelujohtajan valmisteltavaksi.
   • Vastaus valtuustoaloitteeseen käsitellään aluehallituksen kokouksessa 18.4.2023 omana pykälänään.
  • Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite koskien riittävien mielenterveys- ja päihdepalveluiden turvaamista Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella. Aloitteen on allekirjoittanut 12 valtuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 7.4.2022 § 49  merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen terveydenhuollon palvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi. Vastaus valmistellaan siinä kohtaa, kun terveydenhuollon palvelujen toimialajohtaja on aloittanut työssään.
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
 • Aluevaltuuston kokouksessa 29.3.2022 jätetyt valtuustoaloitteet:
  • Riitta Särkelän ja 46 muun aluevaltuutetun allekirjoittama valtuustoaloite koskien järjestöjen toiminnan tukemista ja yhteistyötä. Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut lisäksi 46 aluevaltuutettua. 
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 7.4.2022 § 50 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen talousvalmistelujohtajan sekä erityisasiantuntijan (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen / osallisuus) valmisteltavaksi.
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
 • Aluevaltuuston kokouksessa 19.4.2022 jätetyt valtuustoaloitteet:
  • Keskustan aluevaltuustoryhmän valtuustoaloite "Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ateriahankintojen kilpailutuksen korkeatasoiset laatuvaatimukset". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 23 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 18.5.2022 § 82 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen hallintovalmistelujohtajan valmisteltavaksi.
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
  • Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite "Ilmasto- ja kestävyysstrategia Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 10 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 18.5.2022 § 83 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen strategiavalmistelun päällikön valmisteltavaksi. 
   • Aluehallitus käsitteli vastauksen valtuustoaloitteeseen kokouksessaan 30.11.2022 § 251. Aluevaltuusto päätti kokouksessaan 22.11.2022 § 95 merkitä saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja todeta valtuustoaloitteen lopppuunkäsitellyksi.
  • KD aluevaltuustoryhmän valtuustoaloite "Valtuustoaloite pysyvien hoito- ja palvelusuhteiden kehittämiseen Vantaa-Kerava hyvinvointialueella". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 28 aluevaltuutettua. 
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 18.5.2022 § 87 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen terveydenhuollon palvelujen toimialajohtajan, lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialajohtajan, vanhusten palvelujen toimialajohtajan sekä aikuissosiaaltiyön ja vammaisten palvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi. Vastaus valmistellaan siinä kohtaa, kun toimialajohtajat ovat aloittaneet työssään.
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
  • Reija Frimanin valtuustoaloite "Kulttuurihyvinvointi osaksi sosiaali- ja terveyspalveluita". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 21 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 18.5.2022 § 84 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen strategiavalmistelupäällikön sekä hyte-asiantuntijan valmisteltavaksi.  
   • Vastaus aloitteeseen käsiteltiin aluehallituksessa 5.10.2022 § 197 ja aluevaltuustossa 22.11.2022 § 96. Aluevaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
   • Uusi vastaus valtuustoaloitteeseen käsitellään aluehallituksen kokouksessa 18.4.2023 omana pykälänään.
  • Jussi Saramon valtuustoaloite "Valtuustoaloite neurokirjostrategian laatimiseksi". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 20 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 18.5.2022 § 86 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen terveydenhuollon palvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi. Vastaus valmistellaan siinä kohtaa, kun toimialajohtajat ovat aloittaneet työssään.
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
  • Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän valtuustoaloite "Ennaltaehkäisevää työtä matalalla kynnyksellä". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 37 aluevaltuutettua. 
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 18.5.2022 § 85 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi. Vastaus valmistellaan siinä kohtaa, kun toimialajohtaja on aloittanut työssään.
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
 • Aluevaltuuston kokouksessa 31.5.2022 jätetyt valtuustoaloitteet:
  • Anne Karjalaisen valtuustoaloite koskien Hyvinvointilähete-toimintamallin selvittämistä apua tarvitsevien ihmisten tueksi yhteisöllisin keinoin yhteistyössä Keravan ja Vantaan alueen kolmannen sektorin kanssa. Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 18 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 22.6.2022 § 119 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen vanhuspalvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi. 
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
  • Marja Ahavan, Anniina Pylsyn ja Olga Gilbertin valtuustoaloite koskien tiimimalli-työtavan käyttöönottoa terveysasemilla Vantaa-Kerava hyvinvointialueella. Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 31 aluevaltuutettua. 
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 22.6.2022 § 120 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen terveydenhuollon palvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi. 
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
  • Sosialidemokraattisen aluevaltuustoryhmän valtuustoaloite koskien selkokielen ottamista Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palvelukieleksi. Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 33 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 22.6.2022 § 121 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen konsernipalvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi.
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
  • Antero Eerolan valtuustoaloite koskien sairaaloissa käynnistettävää etsivää päihdetyötä. Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 15 aluevaltuutettua. 
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 22.6.2022 § 122 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen terveydenhuollon palvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi.
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
 • Aluevaltuuston kokouksessa 21.6.2022 jätetyt valtuustoaloitteet:
  • Tiina Tuomelan valtuustoaloite "Aloite köyhyysneuvoston (köyhyyden vähentämisen neuvosto) perustamiseksi Vantaa-Kerava hyvinvointialueelle". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 22 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 16.8.2022 § 149 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi. 
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
  • Soile Erikssonin valtuustoaloite "Lapsibudjetointi käyttöön Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 35 aluevaltuutettua. 
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 16.8.2022 § 150 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen talousvalmistelujohtajan valmisteltavaksi.
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
  • Antero Eerolan valtuustoaloite "Toimenpiteet ikäihmisten yksinäisyyden lievittämiseksi". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 28 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 16.8.2022 § 151 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen vanhusten palvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi. 
   • Vastaus valtuustoaloitteeseen käsitellään aluehallituksen kokouksessa 18.4.2023 omana pykälänään.
  • Tia Seppäsen, Funda Demirin ja Matilda Stirkkisen valtuustoaloite "Aloite sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämiseksi hyvinvointialueen palveluissa ja asiakaskohtaamisissa". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 25 aluevaltuutettua. 
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 16.8.2022 § 148 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialajohtajan, aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialajohtajan, vanhusten palvelujen toimialajohtajan sekä terveydenhuollon palvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi. 
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
  • Gashaw Bibanin valtuustoaloite "Moninaisuuden huomioiva johtamisstrategia hyvinvointialueelle". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 14 aluevaltuutettua. 
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 16.8.2022 § 152 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen strategiavalmistelun päällikön valmisteltavaksi. 
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
 • Aluevaltuuston kokouksessa 30.8.2022 jätetyt valtuustoaloitteet:
  • Pirjo Luokkalan valtuustoaloite "Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen lähipalvelujen suunnitteluun tulee osallistaa alueen asukkaat, asukas- ja muut yhdistykset sekä alueella toimivat yritykset". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 30 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 14.12.2022 § 281 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen johtajaylilääkärin valmisteltavaksi.
   • Vastaus valtuustoaloitteeseen käsitellään aluehallituksen kokouksessa 18.4.2023 omana pykälänään.
  • Eve Rämön valtuustoaloite "Vantaan-Keravan hyvinvointialue mukaan Mielenturvaa-verkostoon". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 28 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 14.12.2022 § 280 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen terveydenhuollon palvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi.
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
  • Marjo Vackerin, Pia Lohikosken ja Laura Tulikorven valtuustoaloite "Etsivän vanhustyön pysyvän toiminnan järjestäminen  Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 30 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 14.12.2022 § 278 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen vanhusten palvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi.
   • Vastaus valtuustoaloitteeseen käsitellään aluehallituksen kokouksessa 18.4.2023 omana pykälänään.
 • Aluevaltuuston kokouksessa 27.9.2022 jätetyt valtuustoaloitteet:
  • Tuukka Saimenin ja Tanja Aidanjuuren valtuustoaloite "Ei-välttämättömien kustannuksien kohtuullistaminen ja toimintaohjeiden määritteleminen". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 11 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 14.12.2022 § 279 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen konsernipalvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi.
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
  • Elina Nykyrin valtuustoaloite "Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tulee laatia vammaispoliittinen ohjelma ja käyttää yhdenvertaisuusvaikutusten arviointia". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 24 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 14.12.2022 § 282 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen aikuissosiaalityön ja vammaisten palvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi.
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
 • Aluevaltuuston kokouksessa 22.11.2022 jätetyt valtuustoaloitteet:
  • Keskustan aluevaltuustoryhmän valtuustoaloite "Omaishoitajien palvelutarpeiden tunnistaminen ja  jaksamisen tukeminen". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 24 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 14.12.2022 § 283 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen vanhusten palvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi.
   • Vastaus valtuustoaloitteeseen käsitellään aluehallituksen kokouksessa 18.4.2023 omana pykälänään.
  • Valta kuuluu kansalle -aluevaltuustoryhmän valtuustoaloite "Ennakointi lakisääteisen väärinkäytösten ilmiantokanavan perustamiseksi hyvinvointialueelle, ns. Whistleblower-direktiivi". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 11 aluevaltuutettua. 
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 14.12.2022 § 284 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen hallintojohtajan ja tarkastuspäällikön valmisteltavaksi.
   • Aluehallitus käsitteli vastauksen valtuustoaloitteeseen kokouksessaan 28.2.2022 § 54. Aluevaltuusto päätti kokouksessaan 14.3.2023 § 21 merkitä saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja todeta valtuustoaloitteen lopppuunkäsitellyksi.
  • Pia Lohikosken valtuustoaloite "Laaditaan asunnottomuuden poistamiseen tähtäävä ohjelma Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 19 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 14.12.2022 § 285 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen aikuissosiaalityön ja vammaisten palvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi.
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
 • Aluevaltuuston kokouksessa 20.12.2022 jätetyt valtuustoaloitteet:
  • Ulla-Maija Kopran valtuustoaloite "Työ- ja toimintakyvyn sekä eläkemahdollisuuksien selvittelyn yksikkö osaksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen terveyspalveluja". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 34 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 17.1.2023 § 15 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen terveydenhuollon palvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi 20.6.2023 mennessä.
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
  • Marjo Vackerin valtuustoaloite "Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut osaksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen oppilashuoltoa peruskouluissa".  Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 27 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 17.1.2023 § 16 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi 20.6.2023 mennessä.
   • Vastaus valtuustoaloitteeseen käsitellään aluehallituksen kokouksessa 18.4.2023 omana pykälänään.
  • Hanna Holmberg-Soton valtuustoaloite "Rakenteellisen sosiaalityön toteuttaminen ja seuranta hyvinvointialueella". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 25 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 17.1.2023 § 19 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialajohtajien valmisteltavaksi 20.6.2023 mennessä.
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
  • Gashaw Kaisa Bibanin valtuustoaloite "Erityisnuorisotyö osaksi lastensuojelun palvelutarpeenarviointia". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 18 aluevaltuutettua. 
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 17.1.2023 § 17 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi 20.6.2023 mennessä.
   • Vastaus valtuustoaloitteeseen käsitellään aluehallituksen kokouksessa 18.4.2023 omana pykälänään.
  • Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän valtuustoaloite "Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tulee perustaa henkilöstöasioiden lautakunta". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 10 aluevaltuutettua.
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 17.1.2023 § 18 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen konsernipalvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi 20.6.2023 mennessä.
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.
  • Tiina Keskimäen valtuustoaloite "Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tulee edistää hallinnon avoimuutta järjestämällä koulutusta luottamushenkilöille ja viranhaltijoille julkisuuslain velvoitteista". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 14 aluevaltuutettua. 
   • Aluehallitus päätti kokouksessaan 17.1.2023 § 14 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen hallintojohtajan valmisteltavaksi 20.6.2023 mennessä.
   • Vastaus aloitteeseen on tarkoitus tulla toukokuussa aluehallituksen käsiteltäväksi ja edetä aluevaltuuston 12.6.2023 käsiteltäväksi.

Beslutsförslag

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää merkitä tiedoksi koonni valtuustoaloitteista vuodelta 2022.

Beslut

Aluehallitus päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää merkitä tiedoksi koonnin valtuustoaloitteista vuodelta 2022. Lisäksi aluehallitus päätti todeta, että osa valtuustoaloitteiden vastauksista voi tarvittaessa siirtyä 11.9.2023 pidettävään aluevaltuustoon.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Beskrivning

Beredare

Beskrivning

Beredare av ärendet: tf. förvaltningsdirektör Riikka Liljeroos

Enligt § 133 i förvaltningsstadgan för Vanda och Kervo välfärdsområde ska välfärdsområdesstyrelsen ska årligen före utgången av april tillkännage för välfärdsområdesfullmäktige en förteckning över de motioner som fullmäktigeledamöterna väckt som välfärdsområdesfullmäktige fram till utgången av föregående år ännu inte behandlat färdigt. Samtidigt ska styrelsen meddela vilka åtgärder som vidtagits med anledning av motionerna. Fullmäktige kan konstatera vilka motioner som är slutbehandlade. I detta sammanhang kan man ge en förteckning över de övriga motioner som väckts under fullmäktigeperioden som fortfarande är obesvarade.

Sammanställning över fullmäktigemotioner 2022:

 • Fullmäktigemotioner som lämnats i områdesfullmäktiges sammanträde 8.3.2022:
  • Centerns fullmäktigegrupps fullmäktigemotion som gäller uppdatering av berednings- och räddningsplanen för Vanda och Kervo välfärdsområde. Fullmäktigemotionen har underteckats av 21 ledamöter.
   • Välfärdsområdesstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 18.5.2022 § 47 att anteckna fullmäktigemotionen för kännedom och sända den till räddningsverkets beredningsdirektören för beredning.  
   • Områdesstyrelsen behandlade svaret till fullmäktigemotionen vid sitt sammanträde 20.2022 § 251. Välfärdsområdesfullmäktige beslutade att vid sitt sammanträde 22.11.2022 § 95 anteckna den mottagna utredningen för kännedom som svar på fullmäktigemotionen och konstatera fullmäktigemotionen vara slutbehandlad.
  • Antero Eerolas fullmäktigemotion som gäller stöd för de som drabbats av kriget i Ukraina. Initiativet har underteckats av 31 ledamöter.
   • Välfärdsområdesstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 7.4.2022 § 48 att anteckna fullmäktigemotionen för kännedom och sända den till ekonomiberedningsdirektören för beredning.
   • Svaret på fullmäktigemotionen behandlas i områdesstyrelsens sammanträde 18.4.2023 som en egen paragraf.
  • De Grönas fullmäktigegrupps fullmäktigemotion som gäller tryggande av tillräckliga mental- och missbrukstjänster inom Vanda och Kervo välfärdsområde. Initiativet har underteckats av 12 ledamöter.
   • Välfärdsområdesstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 7.4.2022 § 49 att anteckna fullmäktigemotionen för kännedom och sända den för beredning till sektordirektören för hälsovårdstjänster. Svaret bereds när sektordirektören för hälsovårdstjänster har inlett sitt arbete.
   • Svaret på motionen är avsett att komma i maj till välfärdsområdesstyrelsen för behandling och fortsätta i 12.6.2023 till områdesstyrelsen för behandling.
 • Fullmäktigemotioner som lämnats i områdesfullmäktiges sammanträde 29.3.2022:
  • Fullmäktigemotion för att säkerställa organisationernas verksamhetsförutsättningar i välfärdsområdet, som undertecknats av Riitta Särkelä och 46 övriga områdesfullmäktige. Fullmäktigemotionen har dessutom undertecknats av 46 områdesledamöter. 
   • Välfärdsområdesstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 7.4.2022 § 50 att anteckna fullmäktigemotionen för kännedom och sända den till ekonomiberedningsdirektören samt specialsakkunniga (främjande av hälsa / delaktighet) för beredning.
   • Svaret på motionen är avsett att komma i maj till välfärdsområdesstyrelsen för behandling och fortsätta i 12.6.2023 till områdesstyrelsen för behandling.
 • Fullmäktigemotioner som lämnats i områdesfullmäktiges sammanträde 19.4.2022:
  • Centerns områdesfullmäktigegrupps fullmäktigemotion "Höga kvalitetskrav på konkurrensutsättningen av Vanda och Kervo välfärdsområdets måltidsupphandlingar”. Fullmäktigemotionen har undertecknats av 23 välfärdsområdesledamöter.
   • Välfärdsområdesstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 18.5.2022 § 82 att anteckna fullmäktigemotionen för kännedom och sända den till förvaltningsberedningsdirektören för beredning.
   • Svaret på motionen är avsett att komma i maj till välfärdsområdesstyrelsen för behandling och fortsätta i 12.6.2023 till områdesstyrelsen för behandling.
  • De Grönas fullmäktigegrupps fullmäktigemotion ”Fullmäktigemotion om utarbetande av strategin för klimat och hållbar utveckling för Vanda och Kervo välfärdsområde”. Fullmäktigemotionen har undertecknats av 10 välfärdsområdesledamöter.
   • Välfärdsområdesstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 18.5.2022 § 83 att anteckna fullmäktigemotionen för kännedom och sända den till chefen för strategiberedningen för beredning. 
   • Områdesstyrelsen behandlade svaret till fullmäktigemotionen vid sitt sammanträde 30.11.2022 § 251. Välfärdsområdesfullmäktige beslutade att vid sitt sammanträde 22.11.2022 § 95 anteckna den mottagna utredningen för kännedom som svar på fullmäktigemotionen och konstatera fullmäktigemotionen vara slutbehandlad.
  • KD fullmäktigegrupps fullmäktigemotion "Fullmäktigemotion om utvecklande av bestående vård- och servicerelationer inom Vanda och Kervo välfärdsområde". Fullmäktigemotionen har undertecknats av 28 välfärdsområdesledamöter. 
   • Välfärdsområdesstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 18.5.2022 § 87 att anteckna fullmäktigemotionen för kännedom och sända den för beredning till sektordirektören för hälsovårdstjänster, sektordirektören för tjänster för barn, unga och familjer, sektordirektören för äldreservice samt sektordirektören för vuxensocialarbete och funktionshinderservice. Svaret bereds när sektordirektörerna har inlett sitt arbete.
   • Svaret på motionen är avsett att komma i maj till välfärdsområdesstyrelsen för behandling och fortsätta i 12.6.2023 till områdesstyrelsen för behandling.
  • Reija Frimans fullmäktigemotion ”Kulturellt välbefinnande som en del av social- och hälsovårdstjänsterna”. Fullmäktigemotionen har undertecknats av 21 välfärdsområdesledamöter.
   • Välfärdsområdesstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 18.5.2022 § 84 anteckna fullmäktigemotionen för kännedom och sända den för beredning till chefen för strategiberedningen samt sakkunniga för främjandet av hälsa och välfärd.  
   • Svaret på motionen behandlades i områdesstyrelsen 5.10.2022 § 197 och i områdesfullmäktige 22.11.2022 § 96. Välfärdsområdesfullmäktige beslutade enhälligt att återremittera ärendet för ny beredning.
   • Det nya svaret på fullmäktigemotionen behandlas i områdesstyrelsens sammanträde 18.4.2023 som en egen paragraf.
  • Jussi Saramos fullmäktigemotion "Fullmäktigemotion om utarbetande av strategin för neurodiversitet". Fullmäktigemotionen har undertecknats av 20 välfärdsområdesledamöter.
   • Välfärdsområdesstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 18.5.2022 § 86 att anteckna fullmäktigemotionen för kännedom och sända den för beredning till sektordirektörerna för sektorn för hälsovårdstjänster och sektorn för tjänster för barn, unga och familjer. Svaret bereds när sektordirektörerna har inlett sitt arbete.
   • Svaret på motionen är avsett att komma i maj till välfärdsområdesstyrelsen för behandling och fortsätta i 12.6.2023 till områdesstyrelsen för behandling.
  • Vänsterförbundets fullmäktigegrupps fullmäktigemotion "Förebyggande arbete med låg tröskel". Fullmäktigemotionen har undertecknats av 37 välfärdsområdesledamöter. 
   • Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att vid sitt sammanträde 18.5.2022 § 85 anteckna fullmäktigemotionen för kännedom och skicka den för beredning till sektordirektören för sektorn för tjänster för barn, unga och familjer. Svaret bereds när sektordirektören har inlett sitt arbete.
   • Svaret på motionen är avsett att komma i maj till välfärdsområdesstyrelsen för behandling och fortsätta i 12.6.2023 till områdesstyrelsen för behandling.
 • Fullmäktigemotioner som lämnats i områdesfullmäktiges sammanträde 31.5.2022:
  • Anne Karjalainens fullmäktigemotion om utredning av en verksamhetsmodell för social förskrivning (hyvinvointilähete) som stöd för hjälpbehövande personer med kollektiva metoder i samarbete med den tredje sektorn i Kervo och Vanda. Fullmäktigemotionen har undertecknats av 18 välfärdsområdesledamöter.
   • Välfärdsområdesstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 22.6.2022 § 119 att anteckna fullmäktigemotionen för kännedom och sända den till för sektordirektören för äldreservice för beredning. 
   • Svaret på motionen är avsett att komma i maj till välfärdsområdesstyrelsen för behandling och fortsätta i 12.6.2023 till områdesstyrelsen för behandling.
  • Marja Ahavas, Anniina Pylsys och Olga Gilberts fullmäktigemotion om ibruktagande av teammodell-arbetssättet på hälsostationer inom Vanda och Kervo välfärdsområde. Fullmäktigemotionen har undertecknats av 31 välfärdsområdesledamöter. 
   • Välfärdsområdesstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 22.6.2022 § 120 att anteckna fullmäktigemotionen för kännedom och sända den till sektordirektören för hälsovårdstjänster för beredning. 
   • Svaret på motionen är avsett att komma i maj till välfärdsområdesstyrelsen för behandling och fortsätta i 12.6.2023 till områdesstyrelsen för behandling.
  • Socialdemokratiska fullmäktigegruppens fullmäktigemotion om att göra lätt språk till ett av Vanda och Kervo välfärdsområdes servicespråk. Fullmäktigemotionen har undertecknats av 33 välfärdsområdesledamöter.
   • Välfärdsområdesstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 22.6.2022 § 121 att anteckna fullmäktigemotionen för kännedom och sända den till sektordirektören för koncerntjänster för beredning.
   • Svaret på motionen är avsett att komma i maj till välfärdsområdesstyrelsen för behandling och fortsätta i 12.6.2023 till områdesstyrelsen för behandling.
  • Antero Eerolas undertecknade fullmäktigemotion om uppsökande alkohol- och drogarbete på sjukhus. Fullmäktigemotionen har undertecknats av 15 välfärdsområdesledamöter. 
   • Välfärdsområdesstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 22.6.2022 § 122 att anteckna fullmäktigemotionen för kännedom och sända den till sektordirektören för hälsovårdstjänster för beredning.
   • Svaret på motionen är avsett att komma i maj till välfärdsområdesstyrelsen för behandling och fortsätta i 12.6.2023 till områdesstyrelsen för behandling.
 • Fullmäktigemotioner som lämnats i områdesfullmäktiges sammanträde 21.6.2022:
  • Tiina Tuomelas fullmäktigemotion ”Motion om grundandet av ett fattigdomsråd (råd för fattigdomsbekämpning) på Vanda och Kervo välfärdsområde”. Fullmäktigemotionen har undertecknats av 22 välfärdsområdesledamöter.
   • Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att vid sitt sammanträde 16.8.2022 § 149 anteckna fullmäktigemotionen för kännedom och sända den till sektordirektören för vuxensocialarbete och funktionshinderservice för beredning. 
   • Svaret på motionen är avsett att komma i maj till välfärdsområdesstyrelsen för behandling och fortsätta i 12.6.2023 till områdesstyrelsen för behandling.
  • Soile Erikssons fullmäktigemotion "Införande av barnbudgetering i Vanda och Kervo välfärdsområde". Fullmäktigemotionen har undertecknats av 35 välfärdsområdesledamöter. 
   • Välfärdsområdesstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 16.8.2022 § 150 att anteckna fullmäktigemotionen för kännedom och sända den till ekonomiberedningsdirektören för beredning.
   • Svaret på motionen är avsett att komma i maj till välfärdsområdesstyrelsen för behandling och fortsätta i 12.6.2023 till områdesstyrelsen för behandling.
  • Antero Eerolas fullmäktigemotion ”Åtgärder för att lindra ensamhet hos äldre personer”. Fullmäktigemotionen har undertecknats av 28 välfärdsområdesledamöter.
   • Välfärdsområdesstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 16.8.2022 § 151 att anteckna fullmäktigemotionen för kännedom och sända den till sektordirektören för äldreservice för beredning. 
   • Svaret på fullmäktigemotionen behandlas i områdesstyrelsens sammanträde 18.4.2023 som en egen paragraf.
  • Tia Seppänens, Funda Demiris och Matilda Stirkkinens fullmäktigemotion "Motion för främjandet av köns- och sexuella minoriteters jämställdhet inom välfärdsområdets tjänster och kundkontakter". Fullmäktigemotionen har undertecknats av 25 välfärdsområdesledamöter. 
   • Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att vid sitt sammanträde 16.8.2022 § 148 anteckna fullmäktigemotionen för kännedom och sända den för beredning till sektordirektören för tjänster för barn, unga och familjer, sektordirektören för vuxensocialarbete och funktionshinderservice, sektordirektören för äldreservice och sektordirektören för hälsovårdstjänster. 
   • Svaret på motionen är avsett att komma i maj till välfärdsområdesstyrelsen för behandling och fortsätta i 12.6.2023 till områdesstyrelsen för behandling.
  • Gashaw Bibanis fullmäktigemotion "En mångfaldsbaserad ledningsstrategi för välfärdsområdet". Fullmäktigemotionen har undertecknats av 14 välfärdsområdesledamöter. 
   • Välfärdsområdesstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 16.8.2022 § 152 att anteckna fullmäktigemotionen för kännedom och sända den till chefen för strategiberedningen för beredning. 
   • Svaret på motionen är avsett att komma i maj till välfärdsområdesstyrelsen för behandling och fortsätta i 12.6.2023 till områdesstyrelsen för behandling.
 • Fullmäktigemotioner som lämnats i områdesfullmäktiges sammanträde 30.8.2022:
  • Pirjo Luokkalas fullmäktigemotion”Områdets invånare, boende- och andra föreningar samt företag som är verksamma i området ska inkluderas i planeringen av social-, hälsovårds- och räddningsväsendenas närservice”. Fullmäktigemotionen har undertecknats av 30 välfärdsområdesledamöter.
   • Välfärdsområdesstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 14.12.2022 § 281 att anteckna fullmäktigemotionen för kännedom och sända den till ledande överläkaren för beredning.
   • Svaret på fullmäktigemotionen behandlas i områdesstyrelsens sammanträde 18.4.2023 som en egen paragraf.
  • Eve Rämös fullmäktigemotion ”Vanda och Kervo välfärdsområde med i Sinnesfrid-nätverket” Fullmäktigemotionen har undertecknats av 28 välfärdsområdesledamöter.
   • Välfärdsområdesstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 14.12.2022 § 280 att anteckna fullmäktigemotionen för kännedom och sända den till sektordirektören för hälsovårdstjänster för beredning.
   • Svaret på motionen är avsett att komma i maj till välfärdsområdesstyrelsen för behandling och fortsätta i 12.6.2023 till områdesstyrelsen för behandling.
  • Marjo Vackers, Pia Lohikoskis och Laura Tulikorpis fullmäktigemotion "Ordnande av permanent uppsökande äldrearbete inom Vanda och Kervo välfärdsområde". Fullmäktigemotionen har undertecknats av 30 välfärdsområdesledamöter.
   • Välfärdsområdesstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 14.12.2022 § 278 att anteckna fullmäktigemotionen för kännedom och sända den till sektordirektören för äldreservice för beredning.
   • Svaret på fullmäktigemotionen behandlas i områdesstyrelsens sammanträde 18.4.2023 som en egen paragraf.
 • Fullmäktigemotioner som lämnats i områdesfullmäktiges sammanträde 27.9.2022:
  • Tuukka Saimens och Tanja Aidanjuuris fullmäktigemotion"Jämkning av icke-nödvändiga kostnader och fastställande av förhållningsreglerna" Fullmäktigemotionen har undertecknats av 11 välfärdsområdesledamöter.
   • Välfärdsområdesstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 14.12.2022 § 279 att anteckna fullmäktigemotionen för kännedom och sända den till sektordirektören för koncerntjänster för beredning.
   • Svaret på motionen är avsett att komma i maj till välfärdsområdesstyrelsen för behandling och fortsätta i 12.6.2023 till områdesstyrelsen för behandling.
  • Elina Nykyris fullmäktigemotion "Vanda och Kervo välfärdsområde ska utarbeta ett funktionshinderpolitiskt program och använda bedömning av likabehandlingens inverkan" Fullmäktigemotionen har undertecknats av 24 välfärdsområdesledamöter.
   • Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att vid sitt sammanträde 14.12.2022 § 282 anteckna fullmäktigemotionen för kännedom och sända den för beredning till sektordirektören för vuxensocialarbete och funktionshinderservice för beredning.
   • Svaret på motionen är avsett att komma i maj till välfärdsområdesstyrelsen för behandling och fortsätta i 12.6.2023 till områdesstyrelsen för behandling.
 • Fullmäktigemotioner som lämnats i områdesfullmäktiges sammanträde 22.11.2022:
  • Centerns fullmäktigegrupps fullmäktigemotion ”Identifiering av närståendevårdares servicebehov och stödjandet av orken”. Fullmäktigemotionen har undertecknats av 24 välfärdsområdesledamöter.
   • Välfärdsområdesstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 14.12.2022 § 283 att anteckna fullmäktigemotionen för kännedom och sända den till sektordirektören för äldreservice för beredning.
   • Svaret på fullmäktigemotionen behandlas i områdesstyrelsens sammanträde 18.4.2023 som en egen paragraf.
  • Makten tillhör folkets fullmäktigegrupps fullmäktigemotion ”Framsyn angående grundande av en lagstadgad kanal för anmälan om missbruk på välfärdsområdet, det så kallade Whistleblower-direktivet”. Fullmäktigemotionen har undertecknats av 11 välfärdsområdesledamöter. 
   • Välfärdsområdesstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 14.12.2022 § 284 att anteckna fullmäktigemotionen för kännedom och sända den till förvaltningsdirektören ochrevisionschefen för beredning.
   • Områdesstyrelsen behandlade svaret till fullmäktigemotionen vid sitt sammanträde 28.2.2023 § 54. Välfärdsområdesfullmäktige beslutade att vid sitt sammanträde 14.3.2023 § 21 anteckna den mottagna utredningen för kännedom som svar på fullmäktigemotionen och konstatera fullmäktigemotionen vara slutbehandlad.
  • Pia Lohikoskis fullmäktigemotion ”Utarbetande av ett program som syftar till att eliminera bostadslösheten i Vanda och Kervo välfärdsområde”. Fullmäktigemotionen har undertecknats av 19 välfärdsområdesledamöter.
   • Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att vid sitt sammanträde 14.12.2022 § 285 anteckna fullmäktigemotionen för kännedom och sända den till sektordirektören för vuxensocialarbete och funktionshinderservice för beredning.
   • Svaret på motionen är avsett att komma i maj till välfärdsområdesstyrelsen för behandling och fortsätta i 12.6.2023 till områdesstyrelsen för behandling.
 • Fullmäktigemotioner som lämnats i områdesfullmäktiges sammanträde 20.12.2022:
  • Vid områdesfullmäktiges sammanträde 20.12.2022 § 114 lämnades Ulla-Maija Kopras fullmäktigemotion ”En enhet för utredning av arbets- och funktionsförmåga samt pensionsmöjligheter som en del av Vanda och Kervo välfärdsområdes hälsovårdstjänster”. Fullmäktigemotionen har undertecknats av 34 välfärdsområdesledamöter.
   • Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att vid sitt sammanträde 17.1.2023 § 15 anteckna fullmäktigemotionen för kännedom och sända den för beredning till sektordirektören för hälsovårdstjänster före den 20.6.2023.
   • Svaret på motionen är avsett att komma i maj till välfärdsområdesstyrelsen för behandling och fortsätta i 12.6.2023 till områdesstyrelsen för behandling.
  • Marjo Vackers fullmäktigemotion "Psykiatriska sjukskötartjänster till en del av Vanda och Kervo välfärdsområdets elevvård i grundskolorna".  Fullmäktigemotionen har undertecknats av 27 välfärdsområdesledamöter.
   • Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att vid sitt sammanträde 17.1.2023 § 16 anteckna fullmäktigemotionen för kännedom och skicka den för beredning till sektordirektören för sektorn för tjänster för barn, unga och familjer före den 20.6.2023.
   • Svaret på fullmäktigemotionen behandlas i områdesstyrelsens sammanträde 18.4.2023 som en egen paragraf.
  • Hanna Holmberg-Sotos fullmäktigemotion ”Genomförande och uppföljning av strukturellt socialarbete i välfärdsområdet”. Fullmäktigemotionen har undertecknats av 25 välfärdsområdesledamöter.
   • Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att vid sitt sammanträde 17.1.2023 § 19 anteckna fullmäktigemotionen för kännedom och skicka den för beredning till sektordirektörerna för vuxensocialarbete och funktionshinderservice samt tjänster för barn, unga och familjer före den 20.6.2023.
   • Svaret på motionen är avsett att komma i maj till välfärdsområdesstyrelsen för behandling och fortsätta i 12.6.2023 till områdesstyrelsen för behandling.
  • Gashaw Kaisa Bibanis fullmäktigemotion ”Specialungdomsarbetet som en del av bedömningen av barnskyddets servicebehov” Fullmäktigemotionen har undertecknats av 18 välfärdsområdesledamöter. 
   • Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att vid sitt sammanträde 17.1.2023 § 17 anteckna fullmäktigemotionen för kännedom och skicka den för beredning till sektordirektören för sektorn för tjänster för barn, unga och familjer före den 20.6.2023.
   • Svaret på fullmäktigemotionen behandlas i områdesstyrelsens sammanträde 18.4.2023 som en egen paragraf.
  • Vänsterförbundets fullmäktigegrupps fullmäktigemotion "Vanda och Kervo välfärdsområde ska grunda en nämnd för personalfrågor”. Fullmäktigemotionen har undertecknats av 10 välfärdsområdesledamöter.
   • Välfärdsområdesfullmäktige beslutade att vid sitt sammanträde 17.1.2023 § 18 anteckna fullmäktigemotionen för kännedom och skicka den till sektordirektören för koncerntjänster för beredning före den 20.6.2023.
   • Svaret på motionen är avsett att komma i maj till välfärdsområdesstyrelsen för behandling och fortsätta i 12.6.2023 till områdesstyrelsen för behandling.
  • Tiina Keskimäkis fullmäktigemotion ”Vanda och Kervo välfärdsområde bör främja öppenhet inom förvaltningen genom ordnande av utbildning åt förtroendevalda och tjänsteinnehavare om skyldigheter enligt offentlighetslagen”. Fullmäktigemotionen har undertecknats av 14 välfärdsområdesledamöter. 
   • Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att vid sitt sammanträde 17.1.2023 § 14 anteckna fullmäktigemotionen för kännedom och sända den till förvaltningsdirektören för beredning före den 20.6.2023.
   • Svaret på motionen är avsett att komma i maj till välfärdsområdesstyrelsen för behandling och fortsätta i 12.6.2023 till områdesstyrelsen för behandling.

Beslutsförslag

Områdesstyrelsen föreslår åt områdesfullmäktige att fullmäktige beslutar att anteckna för kännedom sammanställningen över fullmäktigemotioner 2022.

Beslut

Områdesstyrelsen beslutade enhälligt efter diskussionen att föreslå för områdesfullmäktige att fullmäktige beslutar att anteckna för kännedom sammanställningen över fullmäktigemotioner 2022. Utöver det beslutade välfärdsområdesstyrelsen att en del av svaren på fullmäktigemotionerna kan vid behov flyttas till områdesfullmäktigemötet den 11.9.2023.

Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi